Założenia ogólne

Z przyjemnością informujemy, że projekt pt. "Cieszyńskie Dni Herbertowskie", napisany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Cieszynie i złożony przez Powiat Cieszyński do Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Herbert" a koordynowanego przez Bibliotekę Narodową w Warszawie, został pozytywnie rozpatrzony i przystępujemy do jego realizacji. W związku z powyższym zapraszamy Państwa do współpracy.

Celem tego edukacyjnego projektu jest upowszechnienie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej oraz osób dorosłych dorobku artystycznego Zbigniewa Herberta w związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta, w 10 rocznicę jego śmierci. Szczegółowe cele to:

  1. zainteresowanie młodych ludzi dorobkiem artystycznym Zbigniewa Herberta;
  2. przybliżenie życia i twórczości autora "Pana Cogito";
  3. popularyzacja jego dzieł w różnorodnych formach;
  4. wyzwalanie u uczniów potrzeby poznawania ambitnych tekstów kultury;
  5. rozwijanie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji tekstów poetyckich;
  6. propagowanie twórczej aktywności artystycznej młodego pokolenia;
  7. współpraca różnych placówek i instytucji w przygotowaniu projektu.

W ramach projektu zrealizowany będzie kompleks różnorodnych działań edukacyjnych i artystycznych, do udziału w których serdecznie zapraszamy. Projekt ma charakter ponadlokalny, a nawet ponadnarodowy.

Realizatorzy: Powiat Cieszyński, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Cieszynie im. Wł. Szybińskiego

Koordynator: Biblioteka Narodowa w Warszawie

Patronaty honorowe: Wojewoda Śląski, Starosta Cieszyński
Patronaty medialne: Telewizja Katowice, Radio Katowice, Portal OX.PL, Głos Ziemi Cieszyńskiej
Sponsor: Drukarnia "Logos Press"

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespół Szkół im. Władysława Szybinskiego
43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 11