Szkolny zestaw podręczników i programów nauczania – Liceum Ogólnokształcące 2012/2013

 

 

Nazwa zajęć edukacyjnych

Klasa

Tytuł programu

Autorzy, wydawnictwo programu

Nr w wykazie MENIS

Tytuł podręcznika

Autorzy podręcznika

Nr dopuszczenia

Wyd., rok wydania

JĘZYK POLSKI

 

 

 

I

"Przeszłość to dziś”

 

Zofia Starownik        wyd. Stentor 2012

„Przeszłość to dziś”

Cz. I 

Krzysztof  Mrowcewicz, Stentor 2012

498/1/2012

Stentor 2012

II

Przeszłość to dziś”

Krzysztof  Mrowcewicz, wyd. Stentor 2002

DKOS-4015-143/02

„Przeszłość to dziś”

Cz. I

D. Siwicka

A. Nawarecki

199/03

Stentor 2003

„Przeszłość to dziś”

Cz. II

E. Paczoska

50/04

Stentor 2003

III

Przeszłość to dziś”

Krzysztof  Mrowcewicz, wyd. Stentor 2002

DKOS-4015-143/02

„Przeszłość to dziś”

 

J. Kopciński

200/04

Stentor 2004

 

JĘZYK ANGIELSKI

I

Program nauczania j. angielskiego jako pierwszy język obcy – kurs kontynuacyjny w LO, LP i T

J. Sosnowska,

Wyd. OUP

1."English File 3rd Edition,

Intermediatelub pre-intermediate”

2. "Real Life Intermediate. Wydanie uaktualnione."

3. New Matura Solutions

C. Oxeder, C. Latham – Koenig, P. Seligson

 

 

P. Moor M. Umińska S.Cunningham

 

Tim Falla i Paul A. Davies

 

1. ??? 

2. 320/3/2011/z1

 

3. Pre-Int 361/2/2011, Int 361/3/2012

Oxford

 

 

Longman 2011

 

Oxford

II

Program nauczania j. angielskiego jako pierwszy język obcy – kurs kontynuacyjny w LO, LP i T

J. Sosnowska,

Wyd. OUP

DKOS – 4015 – 117/02

1."New English File,

Intermediate lub Upper-intermediate”

 

2.Oxford Excellence

for Matura

New Exam Builder

 

3. "Real Life Intermediate. Wydanie uaktualnione."/upper intermediate

4. Repetytorium poziom podst.

 

5. Longman Matura podstawowa z j. ang.

1.C. Oxeder, C. Latham – Koenig, P. Seligson 

 

 

    2.J. Sosnowska,

D. Gryca

 

 

3.P. Moor M. Umińska S.Cunningham

 

4. V.Evans, J. Dooley

 

5. N. Umińska, B Hastings, H. Mrozowska

1.128/02 i

 30/09/S

 

 

 

 

 

 

3.320/3/2011/z1

126/4/2011 

357/2011 

 

5.132/08

Oxford

 

 

 

 

 

 

 

Pearson Longman

 

Express Publishing

 

Longman

III i IV T

Program nauczania j. angielskiego jako pierwszy język obcy – kurs kontynuacyjny w LO, LP I T

J. Sosnowska,

Wyd. OUP

DKOS – 4015 – 117/02

1. "New English File,
Upper Intermediate"

 

 2. Longman Matura podstawowa z j. ang.

 

3. Oxford Excellence
for Matura New exam builder

 

4. Oxford Excellence
for Matura New Exam Extender

 

5.Oxford Repetytorium.Matura Podstawowa.

 

6. Matura. Poziom podstawowy

7. 4. Repetytorium poziom podst.

1. C. Oxeder, C. Latham – Koenig, P. Seligson

 

2. N. Umińska, B Hastings, H. Mrozowska

 

3. J.Quintana, J. Sosnowska , D. Gryca

 

 

4.J .Quintana, J. Sosnowska , D. Gryca

 

 

5. J .Quintana, D. Gryca, J. Sobierska, I. Gąsiorkiewicz- Kozłowska

 

 

 

V. Evans, J.Dooley

1.129/02

 

 

 

 2. 132/08

 

 

3. 132/08

 

 

 

W trakcie realizacji

 

 

 

 

        4.264/02

Oxford

 

 

 

 

Longman

 

 

Oxford

 

 

 

Oxford

 

 

 

Oxford

 

 

 

6.Macmillan

 

Express Publishing

JĘZYK ŁACIŃSKI 

I, II, III

"Program nauczania z języka łacińskiego dla szkół ponadgimnazjalnych"

DKOS-5002-45/05

„Parta Latina”

Stanisław Wilczyński,

Ewa Pobiedzińska,

Anna Jaworska

89/05

Wydawnistwo Szkolne PWN

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

I

Uniwersalny program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum. Zakres podstawowy

Ewa Ciemnicka, Urszula Boszulak

W opracowaniu przez wydawnictwo. Będzie dostępny do 30.06.12

„Schritte international 1”

lub

„Schritte international 2”

W zależności od poziomu zaawansowania uczniów

Daniela Niebisch, Sylvette Penning – Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Monika Reimann

- nr dop. 99/1/2009

 

- nr dop. 99/2/2009

Hueber

 

II

 

Uniwersalny program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum. Zakres podstawowy

Ewa Ciemnicka, Urszula Boszulak

DKOS – 4015 – 186/02

„Schritte international 2”

Daniela Niebisch, Sylvette Penning – Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Monika Reimann

- nr dop. 99/2/2009

 

Hueber

III

Uniwersalny program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum. Zakres podstawowy

Ewa Ciemnicka, Urszula Boszulak

DKOS – 4015 – 186/02

„Schritte international 3”

Daniela Niebisch, Sylvette Penning – Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Monika Reimann

- nr dop. 99/3/2009

 

Hueber

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK FRANCUSKI

 

 

 

 

 

 

 

I

""Le Nouveau Taxi!" 1.

Guy Capelle, Robert Menand

141/1/2009

HACHETTE

II

"Le Nouveau

Taxi!" 1

Guy Capelle, Robert Menand

141/1/2009

HACHETTE

III

„Le nouveau

Taxi”1/

 "Le nouveau

TaxiI!" 2

Guy Capelle, Robert Menand

141/1/2009

141/2/2010

HACHETTE

 

 

 

 

HISTORIA

 

I

„Poznać przeszłość” – program nauczania 

Nowa era

Poznać przeszłość Wiek XX. Zakres podstawowy

Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

525/2012

Nowa era

II

 

 

"Ludzie i epoki – program nauczania historii"

 

Wydawnictwo Znak

DKOS-4015-65/02

"Ludzie i epoki. Historia kl. II"

B. POPIOŁEK

1/03

104/08

Znak, 2003

III

"Ludzie i epoki – program nauczania historii"

 

Wydawnictwo Znak

DKOS-4015-65/02

"Ludzie i epoki. Historia kl. III"

G. Szymanowski, P. Trojański

422/03

Znak, 2004

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

1a,1d,

1e,1f,

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Nowa Era

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Arkadiusz Janicki

505/2012

Nowa Era

2a,2e, 3g

"Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania – zakres podstawowy"

Zbigniew Smutek, Janusz Malesa

DKOS – 5002 – 4/04

Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum

Zbigniew Smutek, Janusz Malesa, Beata Surmacz

139/04

wyd. OPERON

2d, 3d

"Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania – zakres rozszerzony"

Zbigniew Smutek, Janusz Malesa

DKOS – 5002 – 4/04

Wiedza o społeczeństwie. cz. I, II. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

Zbigniew Smutek, Janusz Malesa, Beata Surmacz

141/04

wyd. OPERON

Wiedza o kulturze

2d LO

zakres podstawowy

Irena i Wacław Panek,

„Wiedza o kulturze. Program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.”

DKOS-4015-172/02

„Wiedza o kulturze. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół średnich. Kształcenie w zakresie podstawowym”

Wacław Panek

304/03

Wydawnictwo Szkolne PWN

1a, 1d, 1e, 1f  LO

zakres rozszerzony

„Spotkania z kulturą” – nowa podstawa programowa

Barbara Łabęcka 

Nowa Era 

DKOS-4015-172/02

„Spotkania z kulturą”

Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska 

449/2012

Nowa Era

II A LO

 

zakres rozszerzony

J. Krawczyk, K.Chmielewski,

Wiedza o kulturze. Program nauczania w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres rozszerzony

PWN

DKOS-4015-172/02

Wiedza o kulturze.

Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne.

 

Wydanie połączone, rozszerzone

lub  tom I i II

J. Krawczyk, K.Chmielewski,

 

304/03

Wydawnictwo Szkolne PWN

III A LO

 

zakres rozszerzony

Irena i Wacław Panek,

„Wiedza o kulturze. Program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.”

DKOS-4015-172/02

„Wiedza o kulturze. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół średnich. Kształcenie w zakresie podstawowym”

Wacław Panek

304/03

Wydawnictwo Szkolne PWN

MATEMATYKA

,II,III

Matematyka program nauczania dla liceum i technikum – zakres podstawowy i

Rozszerzony

A Przychoda, Z. Łaszczyk

Wyd. WSiP

DKOW – 5002-06/08

"Matematyka. Poznać, zrozumieć” zakres podstawowy i rozszerzony"

A Przychoda,

Z. Łaszczyk

 

23/09/S

WsiP

 

I

W. Babiński, L. Chańko

378/1/2011

Matematyka 1

Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym

W. Babiński, L. Chańko , Dorota Ponczek

Nowa Era

II, III

Matematyka program nauczania

w liceach i technikach – zakres podstawowy

M. Kurczab, E. Kurczab,

E. Świda

Wyd. OE Krzysztof Pazdro

DKOS – 5002-05/08

"Matematyka – podręcznik do liceów i techników zakres podstawowy i rozszerzony"

M. Kurczab,

E. Kurczab,

E. Świda

123/02

OE Krzysztof Pazdro

III, IV

Matematyka program nauczania

w liceach i technikach – zakres rozszerzony

K. Kłaczkow, M. Kurczab,

E. Świda

Wyd. OE Krzysztof Pazdro

DKOS –

4015 – 12/02

"Matematyka – podręcznik do liceów i techników zakres podstawowy i rozszerzony"

K. Kłaczkow,

M. Kurczab,

E. Świda

123/02

OE Krzysztof Pazdro


 

 

FIZYKA I ASTRONOMIA

 

II, III

zakres podstawowy

M.Fiałkowska, K. Fiałkowski, B. Sagnowska

DKOS-4015-89/02

Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych

M.Fiałkowska, K. Fiałkowski, B. Sagnowska

46/02

Zamkor Kraków 2002

 

I

zakres rozszerzony

M.Fiałkowska, B.Sagnowska.J. Salach

Z fizyką w przyszłość - podręcznik dla szkół ponadgimnazjlanych 

M.Fiałkowska, B.Sagnowska.J. Salach

Zamkor

I

 

zakres  podstawowy

pod. redakcją Marii Fiałkowskiej

 

Świat fizyki - podrecznik dla szkół ponadgimnazjlanych 

pod. redakcją Marii Fiałkowskiej

394/2011

Zamkor 2011 r.

II, III

 

zakres rozszerzony

M.Fiałkowska, K. Fiałkowski, B. Sagnowska

 

Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych – treści rozszerzające cz. 1 i 2 

M.Fiałkowska, K. Fiałkowski, B. Sagnowska

377/02

Zamkor Kraków 2002

 

 

CHEMIA

 

 

 

 

I

Program nauczania dla liceum ogólnokszt., liceum profilow. i technikum, zakres podstawowy

R.Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

wyd. Nowa Era

 

 

438/2012

 

„To jest chemia” zakres podstawowy

R.Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

438/2012

wyd. Nowa Era

2012 r.

 

I

Program nauczania dla liceum ogólnokszt., liceum profilow. i technikum" Chemia

Zakres rozszerzony

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońsk

wyd. Nowa Era

528/1/2012

To jest chemia 1
Chemia ogólna i nieorganiczna

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Zakres rozszerzony.

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońsk

wyd. Nowa Era

528/1/2012 

Wyd. Nowa Era,

2012 r.

 

 

 

II

"Program nauczania dla liceum ogólnokszt., liceum profilow. i technikum" Chemia

 

Zakres rozszerzony

R Hasaa,

A i J. Mrzigod, Wydawnictwo M.Rożak

DKW-4015-38/01

"Chemia 2”

Podręcznik i zbiór zadań w jednym

 

R. Hassa,

A. Mrzigod

W. Sułkowski,

 

 

86/03

 

wyd. Nowa Era,

 

III

"Program nauczania dla liceum ogólnokszt., liceum profilow. i technikum" Chemia

 

Zakres rozszerzony

R Hasaa,

A i J. Mrzigod, Wydawnictwo M.Rożak

DKW-4015-38/01

„Chemia 3”

Podręcznik i zbiór zadań w jednym.

R. Hassa,

A. Mrzigod

W. Sułkowski

91/04

wyd. Nowa Era

2004

 

III f

Program nauczania dla liceum ogólnokszt., liceum profilow. i technikum, zakres podstawowy

K.M.Pazdro

W. Danikiewicz

DKW-4015-44/01 

Chemia. Ćwiczenia do liceów i technikum

K. M. Pazdro

M. Czaja

Wg. Podręcznika o nr 174/02

Oficyna edukacyjna

K. Pazdro

 

BIOLOGIA

I

 

 Biologia na czasie, zakres podstawowy.

 

DKOS-4015-5/02

„Biologia na czasie”

Emilia Bonar
Weronika Krzeszowiec - Jeleń

450/2012

Nowa Era

 

 

II

Biologia, zakres podstawowy.

 

Waldemar Lewiński, Jan Prokop, Grażyna Skirmuntt

wyd. Operon

DKOS-4015-5/02

Biologia, zakres podstawowy

E. Bartnik, W. Lewiński

242/03

Operon

 

II bLO

Zakres rozszerzony 

Łaszczyca Małgorzata; Holak Ewa; Lewiński Waldemar; Adryjanek Anna; Walkiewicz Jolanta; Skirmuntt Grażyna

DKOS-4015-5/02

„Biologia. Zakres rozszerzony”

Podręcznik. Zakres rozszerzony Łaszczyca Małgorzata; Holak Ewa; Lewiński Waldemar; Adryjanek Anna; Walkiewicz Jolanta; Skirmuntt Grażyna

330/03

Operon

 

III g LO

Zakres rozszerzony 

Łaszczyca Małgorzata; Holak Ewa; Lewiński Waldemar; Adryjanek Anna; Walkiewicz Jolanta; Skirmuntt Grażyna

DKOS-4015-5/02

„Biologia. Zakres rozszerzony”

Podręcznik. Zakres rozszerzony Łaszczyca Małgorzata; Holak Ewa; Lewiński Waldemar; Adryjanek Anna; Walkiewicz Jolanta; Skirmuntt Grażyna

330/03

Operon

 

III a, c, d, e, f

Biologia, zakres podstawowy.

 

Waldemar Lewiński, Jan Prokop, Grażyna Skirmuntt

wyd. Operon

DKOS-4015-5/02

Biologia, zakres podstawowy

E. Bartnik, W. Lewiński

242/03

Operon

 

 

 

GEOGRAFIA

 

 

 

I

 

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Wyd. Nowa Era

Oblicza geografii

Zakres podstawowy

Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann

433/2012

Nowa era

 

II

Geografia, program nauczania, szkoła ponadgminazjalna

J. Kop,

M. Kucharska,

E. Szkurłat

DKOS – 4015-80/02

Geografia, cz.2, zakres podstawowy

J. Kop,

M. Kucharska,

E. Szkurłat

 

57/03

 

 

Wyd. PWN

2007

 

 

II

 

Geografia, program nauczania, szkoła ponadgminazjalna.

zakres rozszerzony

 

Jadwiga Kop, Elżbieta Szkurłat, Maria Kucharska

DKOS-4015-80/02

Geografia społeczno-ekonomiczna.

Zakres rozszerzony

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat

43/03

Wyd. PWN

2008

 

III

 

Geografia, program nauczania, szkoła ponadgminazjalna.

zakres rozszerzony

 

Jadwiga Kop, Elżbieta Szkurłat, Maria Kucharska

DKOS-4015-80/02

Geografia społeczno-ekonomiczna.

Zakres rozszerzony

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat

43/03

Wyd. PWN

2008

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

II, III

Ekonomia stosowana

Danuta Raczko, Jarosław Neneman, Anna Działek, Mariana Miszczak

DKOS – 4015 – 77/02

"Ekonomia stosowana"

pod kierownictwem prof. Marka Belki

300/03

wyd. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

 

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

II

"Technologia informacyjna"

program nauczania

Operon

DKOS –

4015 –

91/62

Technologia informacyjna

G. Hermanowska

W. Hermanowski

224/04

Operon

 

INFORMATYKA

I

Ciekawi świata

Informatyka

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

zakres podstawowy

 

W. Hermanowski

X

Ciekawi świata

Informatyka

zakres podstawowy

G. Hermanowska

W. Hermanowski

MEN 520/2012

Operon

2012

 

WYCHOWANIE

FIZYCZNE

I, II, III

 

Autorski program nauczani wych. fizycznego.

R. Rapacz, S. Sienkiewicz, J. Jeziorski

DKW – 4015 – 1/00

 

 

 

XXX

 

 

 

XXX

 

 

XXX

 

 

2000 r.

 

PO

I,

Program nauczania

dla szkół ponadgimnazjalnych

Edukacja dla bezpieczeństwa

Barbara Boniek

Barbara Wojtaś

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Ciekawi świata”

Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński, Łukasz Wrycz-Rekowski

409/2012

Operon 2012

 

II

 

 

 

 

 

"Przysposobienie obronne" cz. II

 

 

Mariusz Goniewicz

Anna Nowak

Zbigniew Smutek

DKW-4015-2/01

"Przysposobienie obronne"

Mariusz Goniewicz, Anna Nowak, Zbigniew Smutek

112/04

Operon

 

RELIGIA EWANGELICKA

 

I, II, III

 

XXX

 

XXX

RL – 3/99

XXX

XXX

XXX

XXX

 

RELIGIA KATOLICKA

I

 

Świadek Chrystusa

Komisja Wychowania Katolickiego KEP (przewodniczący bp Marek

Mendyk)

AZ-4-01/10

W Kościele

Red. Zbigniew Marek (SJ)

1625/2012

Wyd. WAM 2012

 

RELIGIA KATOLICKA

II, III

"Drogi świadków Chrystusa"

praca zbiorowa,

Wydawnictwo WAM

AZ-4-01/1.

„Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele” podręcznik do kl. I LO, LP i I Tech.  AZ-42-01/1-1

„Jestem świadkiem Chrystusa a świecie” podręcznik dla kl II LO, LP i II i III Tech. AZ 42-01/1-1

„Jestem świadkiem Chrystusa w  rodzinie” podręcznik dla kl III LO, LP  i III i IV tech. AZ 43-01/1-1

Red. Z. Marek

XXX

Kraków, 2003 r.

 

WDŻ

I,II,III

XXX

XXX

DKW-4015-22/01

XXX

XXX

XXX

XXX

 

 

 

  

 

 

Szkolny zestaw podręczników i programów nauczania – Liceum Profilowane 2012/2013

 

 

Nazwa zajęć edukacyjnych

Klasa

Tytuł programu

Autorzy, wydawnictwo programu

Nr w wykazie MENIS

Tytuł podręcznika

Autorzy podręcznika

Nr dopuszczenia

Wyd., rok wydania

JĘZYK POLSKI

 

 

 

I

"Przeszłość to dziś”

 

Krzysztof  Mrowcewicz, wyd. Stentor 2002

DKOS-4015-143/02

„Przeszłość to dziś”

 

Krzysztof  Mrowcewicz, Stentor 2002

130/02

Stentor 2002

II

Przeszłość to dziś”

Krzysztof  Mrowcewicz, wyd. Stentor 2002

DKOS-4015-143/02

„Przeszłość to dziś”

Cz. I

D. Siwicka

A. Nawarecki

199/03

Stentor 2003

„Przeszłość to dziś”

Cz. II

E. Paczorska

50/04

Stentor 2003

III

Przeszłość to dziś”

Krzysztof  Mrowcewicz, wyd. Stentor 2002

DKOS-4015-143/02

„Przeszłość to dziś”

 

J. Kopciński

200/04

Stentor 2004

JĘZYK ANGIELSKI

II

Program nauczania j. angielskiego jako pierwszy język obcy – kurs kontynuacyjny w LO, LP i T

J. Sosnowska,

Wyd. OUP

DKOS – 4015 – 117/02

 

 

"New English File,

Pre-Intermediate"

 

 

Matura Repetytorium

Poziom Podstawowy

 

 

 

Matura Poziom Podstawowy Repetytorium z testami.

 

C. Oxenden,

Ch. Latham – Koenig,

P. Seligson

 

V. Evans, J.Dooley

 

 

 

M. Rosińska, L.Edwards, A. Mędela

128/05

 

 

357/2011

 

 

 

560/2012

Oxford University Press

 

Express Publishing

 

 

Macmillan

III

Program nauczania j. angielskiego jako pierwszy język obcy – kurs kontynuacyjny w  LO, LP i T

J. Sosnowska,

Wyd. OUP

DKOS – 4015 – 117/02

Repetytorium Maturalne z języka angielskiego. Poziom podstawowy.

 

M. Umińska, B Hastings, H. Mrozowska

 

351/2011 

Pearson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

I

Uniwersalny program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum. Poziom podstawowy

Ewa Ciemnicka, Urszula Boszulak

W opracowaniu przez wydawnictwo. Będzie dostępny do 30.06.12

 „Schritte international 1”

lub

„Schritte international 2”

W zależności od poziomu zaawansowania uczniów

Daniela Niebisch, Sylvette Penning – Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Monika Reimann

- nr dop. 99/1/2009

 

- nr dop. 99/2/2009

Hueber

 

II

 

Uniwersalny program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum. Poziom podstawowy

Ewa Ciemnicka, Urszula Boszulak

DKOS – 4015 – 186/02

 „Schritte international 2”

Daniela Niebisch, Sylvette Penning – Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Monika Reimann

- nr dop. 99/2/2009

 

Hueber

III

Uniwersalny program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum. Poziom podstawowy

Ewa Ciemnicka, Urszula Boszulak

DKOS – 4015 – 186/02

„Schritte international 3”

Daniela Niebisch, Sylvette Penning – Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Monika Reimann

- nr dop. 99/3/2009

 

Hueber

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK FRANCUSKI

 

 

 

 

 

 

 

I

"Interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka francuskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum"

G. Migdalska, M. Szczucka-Smagowicz, Wydawnictwo Szkolne PWN

DKOS – 4015 – 63/02

""Le Nouveau Taxi!" 1.

Guy Capelle, Robert Menand

141/1/2009

HACHETTE

II

"Interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka francuskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum"

G. Migdalska, M. Szczucka-Smagowicz, Wydawnictwo Szkolne PWN

DKOS – 4015 – 63/02

"TAXI!" 1

Guy Capelle, Robert Menand

141/1/2009

HACHETTE

III

"Interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka francuskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum"

G. Migdalska, M. Szczucka-Smagowicz, Wydawnictwo Szkolne PWN

DKOS – 4015 – 63/02

"TAXI!" 2

Guy Capelle, Robert Menand

89/06

HACHETTE

 

 

 

 

HISTORIA

 

 

I

-------------------- 

 

---------------------------

------------

----------------------

-------------------------

----------------

---------------------

II

 

 

"Ludzie i epoki – program nauczania historii"

 

Wydawnictwo Znak

DKOS-4015-65/02

"Ludzie i epoki. Historia kl. II"

B. POPIOŁEK

1/03

104/08

Znak, 2003

III

 

"Ludzie i epoki – program nauczania historii"

Wydawnictwo Znak

DKOS-4015-65/02

"Ludzie i epoki. Historia kl. III"

G. Szymanowski, P. Trojański

422/03

Znak, 2004

 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

II

"Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania – zakres rozszerzony"

Zbigniew Smutek, Janusz Malesa

DKOS – 5002 – 4/04

Wiedza o społeczeństwie. cz. I, II. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

Zbigniew Smutek, Janusz Malesa, Beata Surmacz

141/04

wyd. OPERON

III

"Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania – zakres podstawowy"

Zbigniew Smutek, Janusz Malesa

DKOS – 5002 – 4/04

Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum

Zbigniew Smutek, Janusz Malesa, Beata Surmacz

139/04

wyd. OPERON

WIEDZA O KULTURZE

I LP

zakres rozszerzony

„Spotkania z kulturą” – nowa podstawa programowa

Barbara Łabęcka 

Nowa Era 

DKOS-4015-172/02

Spotkania z kulturą

Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska 

449/2012

Nowa era

MATEMATYKA

I,II

Matematyka program nauczania dla liceum i technikum – zakres podstawowy i rozszerzony

A Przychoda, Z. Łaszczyk

Wyd. WSiP

DKOW – 5002-06/08

"Matematyka. Poznać, zrozumieć” zakres podstawowy i rozszerzony"

A Przychoda,

Z. Łaszczyk

 

23/09/S

WsiP

 

III

Matematyka program nauczania

w liceach i technikach – zakres podstawowy

M. Kurczab, E. Kurczab,

E. Świda

Wyd. OE Krzysztof Pazdro

DKOS – 5002-05/08

"Matematyka – podręcznik do liceów i techników zakres podstawowy i rozszerzony"

M. Kurczab,

E. Kurczab,

E. Świda

123/02

OE Krzysztof Pazdro

I,  II, III

Matematyka program nauczania

w liceach i technikach – zakres rozszerzony

K. Kłaczkow, M. Kurczab,

E. Świda

Wyd. OE Krzysztof Pazdro

DKOS –

4015 – 12/02

"Matematyka – podręcznik do liceów i techników zakres podstawowy i rozszerzony"

K. Kłaczkow,

M. Kurczab,

E. Świda

123/02

OE Krzysztof Pazdro

FIZYKA I ASTRONOMIA

I, II, III

zakres podstawowy

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

Zamkor

 

DKOS –

4015 –

89/02

"Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych"

 

M.Fiałkowska, K. Fiałkowski, B. Sagnowska

46/02

Zamkor

CHEMIA

 

I

Program nauczania dla liceum ogólnokszt., liceum profilow. i technikum, zakres podstawowy

M. Litwin, S. Styka – Wlazło

wyd. Nowa Era

 

 

DKOS – 4015 – 46/02

 

„Chemia ogólna i nieorganiczna”

M. Litwin,

S. Styka - Wlazło, J. Szymańska

109/02

wyd. Nowa Era

2002 r.

II

Program nauczania dla liceum ogólnokszt., liceum profilow. i technikum, zakres podstawowy

M. Litwin, S. Styka – Wlazło,

wyd. Nowa Era

 

DKOS – 4015 – 46/02

„Chemia organiczna” cz.2

M. Litwin, S. Styka - Wlazło, J. Szymańska

166/02

 

wyd. Nowa Era

2003 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA

II

Biologia zakres podstawowy

Waldemar Lewiński, Jan Prokop, Grażyna Skirmuntt

DKOS-4015-5/02242/03

„Biologia, zakres podstawowy” cz. II

E. Bartnik, W. Lewiński

242/03

Operon

III

Biologia zakres podstawowy

Waldemar Lewiński, Jan Prokop, Grażyna Skirmuntt

DKOS-4015-5/02242/03

Biologia, zakres podstawowy” cz. II

E. Bartnik, W. Lewiński

242/03

Operon

 

GEOGRAFIA

 

 

I

 

 

Geografia, program nauczania, szkoła ponadgimnazjalna

 

 

J. Kop,

M. Kucharska,

E. Szkurłat

DKOS – 4015-80/02

Geografia, cz.1, zakres podstawowy

J. Kop,

M. Kucharska,

E. Szkurłat

37/06

wyd. PWN, 2006

 

GEOGRAFIA

 

 

 

II

Geografia, program nauczania, szkoła ponadgminazjalna

 

J. Kop,M. Kucharska,

E. Szkurłat

DKOS – 4015-80/02

Geografia, cz.2, zakres podstawowy

J. Kop, M. Kucharska,E. Szkurłat

57/03
Wyd. PWN
2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

II

Ekonomia stosowana

Danuta Raczko, Jarosław Neneman, Anna Działek, Mariana Miszczak

DKOS – 4015 – 77/02

"Ekonomia stosowana"

pod kierownictwem prof. Marka Belki

300/03

wyd. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

TCHNOLOGIA INFORMACYJNA

II

"Technologia informacyjna" – program nauczania

Operon

DKOS –

4015 –

91/62

Technologia informacyjna

G. Hermanowska

w. Hermanowski

224/04

Operon

INFORMATYKA

I

Ciekawi świata

Informatyka

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

zakres podstawowy

W. Hermanowski

X

Ciekawi świata

Informatyka

zakres podstawowy

G. Hermanowska

W. Hermanowski

MEN 520/2012

Operon

2012

WYCHOWANIE

FIZYCZNE

 

I, II, III

 

 

 

 

Autorski program nauczani wych. fizycznego.

R. Rapacz, S. Sienkiewicz, J. Jeziorski

DKW –

4015 –

1/00

 

brak

brak

brak

brak

PO

I,

Program nauczania

dla szkół ponadgimnazjalnych

Edukacja dla bezpieczeństwa

Barbara Boniek

Barbara Wojtaś

 

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Ciekawi świata”

Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński, Łukasz Wrycz-Rekowski

409/2012

Operon 2012

II

"Przysposobienie obronne"

Mariusz Goniewicz

Zbigniew Smutek

DKW-4015-2/01

"Przysposobienie obronne"

Mariusz Goniewicz, Anna Nowak, Zbigniew Smutek

112/04

Operon

RELIGIA EWANGELICKA

I, II, III

 

XXX

 

XXX

RL – 3/99

 

XXX

 

XXX

 

XXX

 

XXX

RELIGIA KATOLICKA

 II, III

"Drogi świadków Chrystusa"

praca zbiorowa,

Wydawnictwo WAM

AZ-4-01/1.

„Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele” podręcznik do kl. I LO, LP i I Tech.  AZ-42-01/1-1

„Jestem świadkiem Chrystusa a świecie” podręcznik dla kl II LO, LP i II i III Tech. AZ 42-01/1-1

„Jestem świadkiem Chrystusa w  rodzinie” podręcznik dla kl III LO, LP  i III i IV tech. AZ 43-01/1-1

Red. Z. Marek

XXX

Kraków, 2003 r.

CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU

II

XXX

XXX

LP-S/

MENiS/

2002.04.30

Człowiek w środowisku; Część 2; Prawne uwarunkowania życia człowieka

Jacek Boratyński

13/2006

WSiP

TWÓRCZE PRZEOBRAŻANIE ŚWIATA

Człowiek jako jednostka.

Człowiek w środowisku

 

III

 

XXX

"Twórcze przeobrażanie świata"

 

LP-S/

MENiS/

2002.04.30

 

XXX

 

XXX

 

XXX

 

XXX

WDŻ

I,II,III

XXX

XXX

DKW-4015-22/01

XXX

XXX

XXX

XXX

 

 

 

 

  

Szkolny zestaw podręczników i programów nauczania – Technikum 2012/2013

 

 

Nazwa zajęć edukacyjnych

Klasa

Tytuł programu

Autorzy, wydawnictwo programu

Nr w wykazie MENIS

Tytuł podręcznika

Autorzy podręcznika

Nr dopuszczenia

Wyd., rok wydania

JĘZYK POLSKI

I, II, III, IV

„Przeszłość to dziś”

 

Krzysztof  Mrowcewicz, Stentor 2002

DKOS –

4015 –

143/02

„Przeszłość to dziś”

 

Krzysztof  Mrowcewicz, Stentor 2002

130/02

Stentor 2002

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

 

I

Program nauczania j. angielskiego jako pierwszy język obcy – kurs kontynuacyjny w LO, LP i T

J. Sosnowska,

Wyd. OUP

1."English File 3rd Edition,

Intermediatelub pre-intermediate”

2. "Real Life Intermediate. Wydanie uaktualnione."

3. New Matura Solutions

C. Oxeder, C. Latham – Koenig, P. Seligson

 

 

P. Moor M. Umińska S.Cunningham

 

Tim Falla i Paul A. Davies

 

1. ??? 

2. 320/3/2011/z1

 

3. Pre-Int 361/2/2011, Int 361/3/2012

Oxford

 

 

Longman 2011

 

Oxford

II

Program nauczania j. angielskiego jako pierwszy język obcy – kurs kontynuacyjny w LO, LP I T

J. Sosnowska,

Wyd. OUP

DKOS – 4015 – 117/02

"Real Life Intermediate. Wydanie uaktualnione."/Upper intermediate

lub

Matura Repetytorium

Poziom podstawowy

 

 

P. Moor M. Umińska S.Cunningham

 

V. Evans

 

 

320/3/2011/z1

126/4/2011

 

 

357/2011

Pearson Longman

 

 

Express Publishing

III

Program nauczania j. angielskiego jako pierwszy język obcy – kurs kontynuacyjny w LO, LP I T

J. Sosnowska,

Wyd. OUP

DKOS – 4015 – 117/02

1. "New English File,

Intermediate"

 

2. Oxford Excellence

for Matura

 

1. C. Oxeder, C. Latham – Koenig, P. Seligson

 

2. J. Sosnowska,

D. Gryca

 

129/02

 

 

 

 

160/06

 

 

Oxford

IV

Program nauczania j. angielskiego jako pierwszy język obcy – kurs kontynuacyjny w LO, LP I T

J. Sosnowska,

Wyd. OUP

DKOS – 4015 – 117/02

 

Oxford Excellence

for Matura

 

 

J. Sosnowska,

D. Gryca

 

 

160/06

 

 

Oxford

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

I

Uniwersalny program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum. Poziom podstawowy

Ewa Ciemnicka, Urszula Boszulak

W opracowaniu przez wydawnictwo. Będzie dostępny 30.06.12

„Schritte international 1”

lub

„Schritte international 2”

W zależności od poziomu zaawansowania uczniów.

Daniela Niebisch, Sylvette Penning – Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Monika Reimann

- nr dop. 99/1/2009

 lub

- nr dop. 99/2/2009

Hueber

 

II

 

Uniwersalny program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum. Zakres podstawowy

Ewa Ciemnicka, Urszula Boszulak

DKOS – 4015 – 186/02

„Schritte international 2”

Daniela Niebisch, Sylvette Penning – Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Monika Reimann

- nr dop. 99/2/2009

 

Hueber

III

Uniwersalny program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum. Zakres podstawowy

Ewa Ciemnicka, Urszula Boszulak

DKOS – 4015 – 186/02

„Schritte international 3”

Daniela Niebisch, Sylvette Penning – Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Monika Reimann

- nr dop. 99/3/2009

 

Hueber

IV

"Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum." Kształcenie w zakresie podstawowym.

G. Zenderowska-Korpus, wyd. LektorKlett

DKOS – 5002 – 43/03

"Direkt 2 b"

G. Motta,

B. Ćwikowska

88/07

wyd. LektorKlett

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK FRANCUSKI

 

 

 

 

 

 

 

I

"Interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka francuskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum"

G. Migdalska, M. Szczucka-Smagowicz, Wydawnictwo Szkolne PWN

DKOS – 4015 – 63/02

""Le Nouveau Taxi!" 1.

Guy Capelle, Robert Menand

141/1/2009

HACHETTE

II

"Interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka francuskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum"

G. Migdalska, M. Szczucka-Smagowicz, Wydawnictwo Szkolne PWN

DKOS – 4015 – 63/02

"TAXI!" 1

Guy Capelle, Robert Menand

141/1/2009

HACHETTE

III

"Interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka francuskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum"

G. Migdalska, M. Szczucka-Smagowicz, Wydawnictwo Szkolne PWN

DKOS – 4015 – 63/02

"TAXI!" 2

Guy Capelle, Robert Menand

89/06

HACHETTE

IV

"Interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka francuskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum"

G. Migdalska, M. Szczucka-Smagowicz, Wydawnictwo Szkolne PWN

DKOS – 4015 – 63/02

"TAXI!" 2

Guy Capelle, Robert Menand

89/06

HACHETTE

 

 

 

HISTORIA

 

 

I

„Poznać przeszłość” – program nauczania 

 

Nowa era

Poznać przeszłość wiek XX. Zakres podstawowy

Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

525/2012

Nowa era

II

"Ludzie i epoki – program nauczania historii"

 

Wydawnictwo Znak

DKOS-4015-65/02

"Ludzie i epoki. Historia kl. II"

B. POPIOŁEK

1/03

104/08

Znak, 2003

III

 

 

"Ludzie i epoki – program nauczania historii"

 

Wydawnictwo Znak

DKOS-4015-65/02

"Ludzie i epoki. Historia kl. III"

G. Szymanowski, P. Trojański

422/03

Znak, 2004

IV

 

 

"Ludzie i epoki – program nauczania historii"

 

Wydawnictwo Znak

DKOS-4015-65/02

"Ludzie i epoki. Historia kl. III"

G. Szymanowski, P. Trojański

422/03

Znak, 2004

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

I

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Nowa Era

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Arkadiusz Janicki

505/2012

Nowa Era

III, IV

"Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania – zakres podstawowy"

Zbigniew Smutek, Janusz Malesa

DKOS – 5002 – 4/04

Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum

Zbigniew Smutek, Janusz Malesa, Beata Surmacz

139/04

wyd. OPERON

WIEDZA O KULTURZE

I

Zakres podstawowy

Nowa Era

 

DKOS-4015-172/02

Spotkania z kulturą

Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska 

449/2012

Nowa era

MATEMATYKA

I

 

 

 

 

 

 

 

II, III, IV

Matematyka program nauczania

w liceach i technikach – zakres podstawowy

M. Kurczab, E. Kurczab,

E. Świda

Wyd. OE Krzysztof Pazdro

DKOS – 5002-05/08

"Matematyka – podręcznik do liceów i techników zakres podstawowy i rozszerzony"

M. Kurczab,

E. Kurczab,

E. Świda

123/02

OE Krzysztof Pazdro

I, II, III, IV

Matematyka program nauczania

w liceach i technikach – zakres rozszerzony

K. Kłaczkow, M. Kurczab,

E. Świda

Wyd. OE Krzysztof Pazdro

DKOS –

4015 – 12/02

"Matematyka – podręcznik do liceów i techników zakres podstawowy i rozszerzony"

K. Kłaczkow,

M. Kurczab,

E. Świda

123/02

OE Krzysztof Pazdro

FIZYKA  I ASTRONOMIA

I

Zakres podstawowy

ZAMKOR, Świat fizyki

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska,

 

Świat fizyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
pod red. Marii Fiałkowskiej

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska

394/2011

Zamkor 2011r.

I, II, III, IV

 

zakres poszerzony

M. Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach

DKOS-4015-208/02

DKOS-5002-38/04

Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych – kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego, koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych

 

J. Salach

90/04

Zamkor

 

CHEMIA

 

 

 

I

Program nauczania dla liceum ogólnokszt., liceum profilow. i technikum, zakres podstawowy

M. Litwin, S. Styka – Wlazło

wyd. Nowa Era

 

 

DKOS – 4015 – 46/02

 

„Chemia ogólna i nieorganiczna”

M. Litwin,

S. Styka - Wlazło, J. Szymańska

109/02

wyd. Nowa Era

2002 r.

II

Program nauczania dla liceum ogólnokszt., liceum profilow. i technikum, zakres podstawowy

M. Litwin, S. Styka – Wlazło,

wyd. Nowa Era

 

DKOS – 4015 – 46/02

„Chemia organiczna” cz.2

M. Litwin, S. Styka - Wlazło, J. Szymańska

166/02

 

wyd. Nowa Era

2003 r.

 

BIOLOGIA

 

 

 

I

 

Biologia na czasie”, zakres podstawowy.

 

Nowa Era

DKOS-4015-5/02

„Biologia na czasie, zakres podstawowy”.

Emilia Bonar
Weronika Krzeszowiec - Jeleń

450/2012

Nowa Era

II

Biologia, zakres podstawowy.

 

Waldemar Lewiński, Jan Prokop, Grażyna Skirmuntt

wyd. Operon

DKOS-4015-5/02

Biologia, zakres podstawowy cz. II

E. Bartnik, W. Lewiński

242/03

Operon

 

GEOGRAFIA

 

 

 

 

I

 

 

Geografia, program nauczania, szkoła ponadgimnazjalna

 

 

J. Kop,

M. Kucharska,

E. Szkurłat

DKOS – 4015-80/02

Geografia, cz.1, zakres podstawowy

J. Kop,

M. Kucharska,

E. Szkurłat

37/06

wyd. PWN, 2006

II

Geografia, program nauczania, szkoła ponadgminazjalna

 

J. Kop,

M. Kucharska,

E. Szkurłat

DKOS – 4015-80/02

Geografia, cz.2, zakres podstawowy

J. Kop,

M. Kucharska,

E. Szkurłat

57/03

Wyd. PWN

2007

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

II

Ekonomia stosowana

Danuta Raczko, Jarosław Neneman, Anna Działek, Mariana Miszczak

DKOS – 4015 – 77/02

"Ekonomia stosowana"

pod kierownictwem prof. Marka Belki

300/03

wyd. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

INFORMATYKA

I

Ciekawi świata

Informatyka

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

zakres rozszerzony

W. Hermanowski

X

Ciekawi świata

Informatyka

zakres rozszerzony

W. Hermanowski

MEN 474/1/2012

Operon

2012

WYCHOWANIE

FIZYCZNE

 

I, II, III, IV

 

Autorski program nauczani wych. fizycznego.

R. Rapacz, S. Sienkiewicz, J. Jeziorski

DKW –

4015 –

1/00

 

XXX

 

XXX

 

XXX

 

XXX

PO

I,

Program nauczania

dla szkół ponadgimnazjalnych

Edukacja dla bezpieczeństwa

Barbara Boniek

Barbara Wojtaś

 

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Ciekawi świata”

Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński, Łukasz Wrycz-Rekowski

409/2012

Operon 2012

II

"Przysposobienie obronne"

 

 

Zbigniew Smutek

DKW –

4015 –

2/01

"Przysposobienie obronne"

Mariusz Goniewicz, Anna Nowak, Zbigniew Smutek

 

 

Operon

RELIGIA EWANGELICKA

 

I, II, III, IV

 

XXX

 

 

XXX

RL – 3/99

 

XXX

 

XXX

 

XXX

 

XXX

WDŻ

I, II, III

XXX

XXX

DKW-4015-22/01

XXX

XXX

XXX

XXX

RELIGIA KATOLICKA

I

 

Świadek Chrystusa

Komisja Wychowania Katolickiego KEP (przewodniczący bp Marek

Mendyk)

AZ-4-01/10

W Kościele

Red. Zbigniew Marek (SJ)

1625/2012

Wyd. WAM 2012

RELIGIA KATOLICKA

I, II, III, IV

"Drogi świadków Chrystusa"

praca zbiorowa,

Wydawnictwo WAM

AZ-4-01/1.

„Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele” podręcznik do kl. I LO, LP i I Tech.  AZ-42-01/1-1

„Jestem świadkiem Chrystusa a świecie” podręcznik dla kl II LO, LP i II i III Tech. AZ 42-01/1-1

„Jestem świadkiem Chrystusa w  rodzinie” podręcznik dla kl III LO, LP  i III i IV tech. AZ 43-01/1-1

Red. Z. Marek

XXX

Kraków, 2003 r.

SYSTEMY OPERACYJNE

I

XXX

XXX

351203

XXX

XXX

XXX

XXX

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

II, III, IV

 

XXX

 

MENiS

312[01]T,

SP/MENIS/

2004.06.14

 

XXX

 

XXX

 

XXX

 

XXX

PODSTAWY UKŁADÓW CYFROWYCH

II

 XXX

MENiS

312[01]T,

SP/MENIS/

2004.06.14

„Urządzenia techniki komputerowej. Jak działa komputer”

Krzysztof Wojtuszkiewicz

312[01]T

MIKOM

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

I

XXX

Tomasz Marciniuk

WSIP

351203

„Urządzenia techniki komputerowej.”

 

Tomasz Marciniuk

351203

WSIP

PRACOWANIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

I

XXX

Tomasz Marciniuk

WSIP

351203

„Urządzenia techniki komputerowej.”

 

Tomasz Marciniuk

351203

WSIP

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

III, IV

XXX

MENiS

312[01]T,

SP/MENIS/

2004.06.14

„Urządzenia techniki komputerowej. Jak działa komputer”

„Urządzenia techniki komputerowej. Urządzenia peryferyjne i interfejsy”

Krzysztof Wojtuszkiewicz

312[01]T

MIKOM

APLIKACJE UŻYTKOWE

 

II, III, IV

 

Program nauczania dla Technikum Informatycznego

 

XXX

312[01]T,

SP/MENIS/

2004.06.14

 

XXX

XXX

XXX

XXX

PROGRAMOWANIE

I

XXX

XXX

351203

XXX

XXX

XXX

XXX

PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE

II, III, IV

 

XXX

 

MENiS

312[01]T,

SP/MENIS/

2004.06.14

„Programuję w języku TURBO Pascal i C/C++”

 

Mirosław Jakubiak

312[01]T

MIKOM

MULTIMEDIA I GRAFIKA KOMPUTEROWA

 

II, III, IV

 

 

XXX

 

 

MIKOM

312[01]T,

SP/MENIS/

2004.06.14

"ABC grafiki komputerowej”

 

„Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów. Podstawy”

Roland Zimek, Łukasz Oberlan

Grzegorz Świerk,
Łukasz Madurski

312[01]T

MIKOM

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

III, IV

Ekonomia stosowana

Danuta Raczko, Jarosław Neneman, Anna Działek, Mariana Miszczak

DKOS – 4015 – 77/02

"Ekonomia stosowana"

pod kierownictwem prof. Marka Belki

300/03

wyd. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

 II, III, IV

XXX

XXX

XXX

„Information technology workshop”

D. Demetriades

XXX

2000

ZAJĘCIA SPECJALIZUJĄCE

III, IV

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX