Jesteś tutaj

Egzaminy zawodowe

Terminy egzaminów w sesji CZERWIEC-LIPIEC 2018:


TECHNIK INFORMATYK:

kwalifikacja E.12, Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

     część pisemna: 19 czerwca 2018, godz. 10.00, sala 44 (SG)
     część praktyczna: 30 czerwca / 1 lipca / 4 lipca 2018, godz. 8.00 / 12.00 / 16.00, sala 100 / 301

kwalifikacja E.13, Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

     część pisemna: 19 czerwca 2018, godz. 12.00, sala 44 (SG)
     część praktyczna: 30 czerwca / 1 lipca / 3 lipca 2018, godz. 8.00 / 12.00 / 16.00, sala 301

kwalifikacja E.14, Tworzenie aplikacji insternetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

     część pisemna: 19 czerwca 2018, godz. 14.00, sala 44 (SG)
     część praktyczna: 27 czerwca 2018, godz. 8.00, sala 22

 

TECHNIK LOGISTYK:

kwalifikacja A.30, Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

     część pisemna: 19 czerwca 2018, godz. 10.00, sala 44 (SG)
     część praktyczna: 26 czerwca 2018, godz. 16.00, sala 55 (aula)

kwalifikacja A.31, Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

     część pisemna: 19 czerwca 2018, godz. 10.00, sala 44 (SG)
     część praktyczna: 26 czerwca 2018, godz. 9.00, sala 55 (aula)

kwalifikacja A.32, Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

     część pisemna: 19 czerwca 2018, godz. 10.00, sala 44 (SG)
     część praktyczna: 26 czerwca 2018, godz. 13.00, sala 55 (aula)

 

 

 

Szczegółowy wykaz zdajacych z podziałem na sale zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń (obok sali 203).

Sala 44 to sala gimnastyczna. Sala 55 to aula. Zdający powinni być obecni przed salą egzaminacyjną na godzinę przed terminem egzaminu.

Materiały:


  1. egzamin-informatyk.pl/e12-e13-e14-testy-online-egzamin-zawodowy
  2. www.testy.egzaminzawodowy.info/technik-informatyk
  3. www.testy.egzaminzawodowy.info/technik-logistyk

 

Informatory:


 

Materiały i przybory pomocnicze:
FacebookTab