Jesteś tutaj

Egzaminy zawodowe

Terminy egzaminów:


TECHNIK INFORMATYK:

kwalifikacja E.12, Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

        część pisemna: 10 stycznia 2019 r., godz. 10.00

        część praktyczna: 4 lutego 2019 r., godz. 12.00 (sala 301)

kwalifikacja E.13, Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

        część praktyczna: 4 lutego 2019 r., godz. 12.00 (sala 301)

kwalifikacja E.14, Tworzenie aplikacji insternetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

        część pisemna: 10 stycznia 2019 r., godz. 14.00

        część praktyczna: 14 stycznia 2019 r. godz. 8.00 i 12.00 (sala: 13, 22)

 

TECHNIK LOGISTYK:

kwalifikacja A.30, Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

        część praktyczna: 9 stycznia 2019 r., godz. 16.00

kwalifikacja A.31, Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

kwalifikacja A.32, Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

        część pisemna: 10 stycznia 2019 r., godz. 14.00

        część praktyczna: 9 stycznia 2019 r., godz. 13.00

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (źródło: CKE):


 

 

Szczegółowy wykaz zdajacych z podziałem na sale zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń (obok sali 203).

Sala 44 to sala gimnastyczna. Sala 55 to aula. Zdający powinni być obecni przed salą egzaminacyjną na godzinę przed terminem egzaminu.

Materiały:


  1. egzamin-informatyk.pl/e12-e13-e14-testy-online-egzamin-zawodowy
  2. www.testy.egzaminzawodowy.info/technik-informatyk
  3. www.testy.egzaminzawodowy.info/technik-logistyk

 

Informatory:


 

Materiały i przybory pomocnicze:

FacebookTab