Jesteś tutaj

Egzaminy zawodowe

Terminy egzaminów w sesji STYCZEŃ-LUTY 2018:


TECHNIK INFORMATYK:

kwalifikacja E.13, Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

                             część pisemna: 11.01.2018, 12.00

                             część praktyczna: 14.02.2018, 8.00

kwalifikacja E.14, Tworzenie aplikacji insternetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

                             część pisemna: 11.01.2018, 14.00

                             część praktyczna (1): 12.01.2018, 12.00

                             część praktyczna, (2): 15.01.2018, 12.00

 

TECHNIK LOGISTYK:

kwalifikacja A.30, Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

                             część praktyczna: 10.01.2018, 16.00

kwalifikacja A.31, Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

                             część praktyczna: 10.01.2018, 9.00

kwalifikacja A.32, Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

                             część pisemna: 11.01.2018, 14.00

                             część praktyczna: 10.01.2018, 13.00

 

Szczegółowy wykaz zdajacych z podziałem na sale został wywieszony na tablicy ogłoszeń (obok sali 203).

Sala 55 to sala gimnastyczna. Zdający powinni być obecni przed salą egzaminacyjną na godzinę przed terminem egzaminu.

Wyniki będą dostępne w serwisie OKE Jaworzno, w okolicach 23 marca br.

Materiały:


  1. egzamin-informatyk.pl/e12-e13-e14-testy-online-egzamin-zawodowy
  2. www.testy.egzaminzawodowy.info/technik-informatyk
  3. www.testy.egzaminzawodowy.info/technik-logistyk

 

Informatory:


 

FacebookTab