Jesteś tutaj

MATURA 2017 - wyniki

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających w dniu 30 czerwca 2017 roku w o godzinie 11.30.

30 czerwca pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl (przejdź do) SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: 

1. Część pisemna -  22 sierpnia 2017 r. (wtorek, godz. 9:00)

2. Część ustna -  23 - 25 sierpnia 2017 r. (harmonogram w późniejszym terminie zostanie podany). 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (do pobrania załączniki w formacie Word: Załącznik 7a_N – nowa matura lub Załącznik 7b_S - stara matura). 

Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

 

 

 

 

                                                                                                                                             dr M. Bogunia

FacebookTab