Jesteś tutaj

Praktyki zawodowe

TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM w roku szkolnym 2018/2019:

 

technik informatyk

klasa 2a TI  - 1 raz w tygodniu (poniedziałek) w czasie trwania roku szkolnego, 5 godzin (w sumie 160)

klasa 2b TI  - 1 raz w tygodniu (piątek) w czasie trwania roku szkolnego, 5 godzin (w sumie 160)

klasa 3a TI  (6 - 31 maja 2019 r., 4 tygodnie, 160 godzin)

klasa 3b TI  (6 - 31 maja 2019 r., 4 tygodnie, 160 godzin)

 

technik logistyk

klasa 3 TL  (6 - 31 maja 2019 r., 4 tygodnie, 160 godzin)

 

Uczniowie wyjeżdżający na staż zagraniczny z programu Erasmus+:

Staże zagraniczne:

   technikum informatyczne (Anglia): 

   technikum logistyczne (Anglia): 

praktyki zawodowe w Polsce: 

 

 

Informacja:

Wg nowej podstawy programowej uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk (uczęszczający do technikum od roku szkolnego 2017/2018, a więc uczniowie obecnych klas pierwszych i drugich), odbywają praktyki:
- w klasie 2 (5h raz w tygodniu, przez cały rok szkolny) oraz
- w klasie 3 (4 tyg., 160 godzin, tzw. praktyka "miesięczna").

 

FacebookTab