Jesteś tutaj

Samorząd

Skład Samorządu Uczniowskiego:

 

 przewodniczący: Janusz Łacek

wiceprzewodniczący: Samanta Bąk

sekretarz: Bartłomiej Kuchejda

 

Opiekun S.U – p. Elżbieta Pawlak

Rzecznik Praw Ucznia- p. Błażej Guzy

 

W ramach Samorządu Uczniowskiego działa także redakcja gazetki szkolnej-

 ,,Prorok Niecodzienny”, której opiekunem jest p. Janusz Pawlak, a składu dokonuje

 p. Mariusz Romanowski.

 

 

Działania Samorządu Uczniowskiego zaplanowane na rok 2017/18

 1. Uaktualnianie gazetek i gablot szkolnych.
 2. Reprezentowanie uczniów podczas akademii i innych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
 3. Gromadzenie materiału o najzdolniejszych ,,Szybiniakach” w celu przygotowania ,,Wystawy talentów”.
 4. Zbieranie zakrętek na cel charytatywny.
 5. 16 listopada Światowy Dzień tolerancji – przygotowanie gazetki lub wystawy tematycznej.
 6. Zbieranie informacji na temat potrzeb uczniów w ramach działań naszej szkoły.
 7. Udział w akcji - ,,Dar serca”
 8. Pomoc w organizacji kiermaszu świątecznego.
 9. Zbieranie paczek mikołajkowych dla cieszyńskiego Domu Dziecka.
 10. Konkurs na najlepszy, świąteczny wystrój klas.
 11. Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 12. Współorganizacja charytatywnego  Koncertu Wiosennego  w cieszyńskim teatrze na rzecz chorego dziecka.
 13. „Szybiński z przytupem!” –czyli  Walentynkowa zabawa uczniów i nauczycieli na korytarzu naszej szkoły.
 14.  Kontynuowanie przydziału dyżurów w szatni według harmonogramu.
 15. Działalność uczniów  w Młodzieżowej Radzie Miasta.
 16. Opiniowanie kandydatur uczniów do stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 17. Planowana promocja szkoły podczas Dni Otwartych dla szkół gimnazjalnych.
 18. Współpraca z redakcją gazetki szkolnej Prorok Niecodzienny.
 19. Udział w posiedzeniach Rady Szkoły.
 20. Udział młodzieży w Szkoleniach Liderów Młodzieżowych w Cieszynie.
 21.  Udział w eliminacjach w kolejnej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie
 22. Współorganizacja Pikniku Szybina.
 23.  Kontynuacja działalności informacyjnej na terenie szkoły.
 24. Wolontariat na rzecz DPS.
 25. Organizacja większej ilości spotkań z kulturą oraz pomoc przy organizacji nocy planszówek.
 26. Stworzenie maila wsparcia, gdzie każdemu uczniowi będziemy służyli radą czy pomocą.
 27. Próba organizacji Szkolnej Ligi Talentów, która wyłoni „Artystę roku”.
 28. Wprowadzenie Dnia Piżamowego.
 29. Kontynuacja szczęśliwego numerka oraz „nietykalność” uczniów w rocznicę ich urodzin.
 30. Wspieranie akcji „Prezent pod choinkę” dla dzieci z Ukrainy, Białorusi, Rumunii oraz dla dzieci uchodźców.
 31. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i inicjatywy płynące od uczniów.

                                                                                                                                                                                                               Opiekun samorządu - Elżbieta Pawlak

 

FacebookTab