Oferta edukacyjna

Wyróżnienia i nagrody dla nauczycieli

Jak co roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  Starostwo Powiatowe przyznaje nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów.  W tym roku, za pracę dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą, Nagrodę Starosty otrzymały Pani Dyrektor Iwona Bebek oraz Pani Pedagog Teresa Kumor – Bednarczyk.

II miejsce w olimpiadzie „4 minuty, które decydują o życiu”

W czwartek 9 października  w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, odbyła się Olimpiada z pierwszej pomocy przedmedycznej „4 minuty, które decydują o życiu”.
Na sali sesyjnej zgromadziło się 14 dwuosobowych drużyn, reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Cieszyńskiego.

            Celem konkursu było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne w codziennym życiu i kształtowanie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne
i innych.

XXII Olimpiada Informatyczna

Olimpiada jest przeznaczona dla najzdolniejszej i samodzielnie pracującej w tej dziedzinie młodzieży i ma służyć rozwijaniu zainteresowań informatycznych i odpowiedniemu ich ukierunkowaniu. Jednocześnie informujemy, że Fundacja Rozwoju Edukacji oraz Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego korzystając z grantu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji organizuje dla uzdolnionych informatycznie i matematycznie uczniów Olimpijskie Koła Informatyczne i internetowe kursy.

DUŃSKIE WSPOMNIENIA

We wtorek 30 IX gościliśmy w naszej szkole czteroosobową delegację z zaprzyjaźnionej duńskiej miejscowości Ringe na wyspie FYN - byli to pani Pastor Ingrid Kieldsen z mężem, oraz gospodarze - koordynatorzy p. Karen Rosager i Jorgen Mortensen. Współpraca naszej Szkoły z Danią rozpoczęła się już w 1993 r., gdy dzięki uprzejmości i znajomościom pastora Jana Kozieła, udało się nawiązać porozumienie z duńską szkołą rolniczą oraz tamtejszymi farmerami.

Wyróżnienie dla Jurka

Uczeń klasy 4T Jerzy Mencnarowski otrzymał podziękowanie za udział w transgranicznym konkursie „Dzieci Cieszyna. Odkrywanie żydowskiej przeszłości”, zorganizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz COK „Dom Narodowy”. Nagrody zostały wręczone w Domu Narodowym w Cieszynie, w dniu 6 października 2014 r.

Gratulacje!

Strony

Subskrybuj Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie RSS
FacebookTab