Oferta edukacyjna

Termin przekazania wyników egzaminu zawodowego

Jaworzno, 13.06.2014 r.

 

Na podstawie §139 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DZ.U. Nr 83, poz.562, z późn. zm.) ogłaszam termin przekazania wyników egzaminu zawodowego po sesji maj-lipiec na dzień 29 sierpnia 2014 r.

Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Jaworznie

Piknik z okazji Dnia Szybiniaka!

W ostatni piątek po 14 plac przed naszą szkołą nie świecił, jak by się można było spodziewać, pustkami, więcej - działy się tutaj rzeczy niebywałe. Ani uczniowie, ani nauczyciele nie szli do domów, nie wyjeżdżali na weekend, w ogóle nie ruszali się z miejsca. To był niezwykły dzień – Dzień Szybiniaka, który Szybiniacy postanowili uczcić wielkim wiosennym piknikiem.

Uwaga klasy czwarte technikum

Egzamin pisemny w zawodzie technik informatyk 312[01] odbędzie się w dniu 23.06.2014 r. o godzinie 12:00 w sali gimnastycznej.

Uwaga klasy drugie technikum

Egzamin pisemny specjalność E.12 montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych odbędzie się w dniu 16.06.2014 r. o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej.

"Junior Eco - Expert Project"

W ostatnim tygodniu maja 20 uczniów naszej szkoły odwiedziło Tokaj na Węgrzech, biorąc udział w międzynarodowych warsztatach ekologicznych  "Junior Eco - Expert Project". Uczniowie pracowali w międzynarodowych grupach zapoznając się z metodami ochrony środowiska, ale również ze względu na miejsce uprawą winorośli i produkcją wina.

Strony

Subskrybuj Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie RSS
FacebookTab