Erasmus+

Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie

O projekcie

o projekcie

Logo programu Erasmus+

Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży.

W projekcie biorą udział uczniowie ze szkół partnerskich z Cieszyna i Yspertal w Austrii poszerzając swe kompetencje z zakresu nauk ścisłych i technologii informatycznych.
Młodzież Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie podczas wymiany zajmuje się chemicznymi i mikrobiologicznymi analizami laboratoryjnymi, podczas gdy uczniowie z Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe w Yspertal w czasie pobytu w Cieszynie poznawać będą elementy programowania i inne zagadnienia związane z informatyką.
Wymiana będzie miała również aspekt kulturowy i językowy. Uczniowie poznają kulturę krajów uczestniczących w projekcie oraz uczestniczą w kursach podstawowej znajomości języka niemieckiego i polskiego.
Projekt realizowany jest w języku angielskim, co pozwala uczestnikom doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie. Wymiana, dzięki której uczniowie poszerzają swoje horyzonty, zdobywają nowe kompetencje, rozwijają umiejętności językowe, a także nawiązują kontakty z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej.

Partnerzy

Logo szkoły w Yspertal

Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe
w Yspertal

Logo szkoły w Yspertal

Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego
w Cieszynie

Mobilności

Zdjęcie z pierwszej mobilności.
18-22.11.2019

Yspertal. Pierwsze działanie - wyjazd do Austrii.

Zdjęcie z drugiej mobilności.
23-24.09.2020

Cieszyn. Spotkanie robocze koordynatorów.

Zdjęcie z trzeciej mobilności.
21.01.2021

Konferencja w formie zdalnej.

Zdjęcie z czwartej mobilności.
5-9.10.2021

Cieszyn. Wizyta uczniów z Yspertal w naszej szkole.

Zdjęcie z piątej mobilności.
21-25.03.2022

Yspertal. Wyjazd naszej grupy do Austrii.