Oferta edukacyjna
na rok szkolny 2023/2024

Liceum Technikum
oLO

Klasa OGÓLNA

III Liceum Ogólnokształcące


Rozszerzenia:
język polski, język angielski

A ponadto:
dodatkowe lekcje matematyki przygotowujące do matury i wymarzonych studiów

Będziesz mógł/mogła uczestniczyć w:
 • zajęciach z komunikacji interpersonalnej,
 • warsztatach z autoprezentacji,
 • wycieczkach edukacyjnych do instytucji o charakterze społecznym, kulturalnym,
 • warsztatach filmowych w Centrum Sztuki Filmowej Kosmos w Katowicach,
 • wolontariacie,
 • projektach edukacyjnych,
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Przygotujemy Cię do:
zdania matury oraz nauki na studiach: filologicznych (polonistyka, anglistyka), humanistycznych, dziennikarskich, pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, prawie, stosunkach międzynarodowych, administracji, komunikacji społecznej i innych.

Zdobędziesz:
 • pewność siebie,
 • umiejętność swobodnego posługiwania się językiem angielskim,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • wiedzę potrzebną do kontynuowania nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Zobacz:
Plan nauczania - klasa ogólna
Film - klasa ogólna

sjLO

Klasa SOCJALNA

III Liceum Ogólnokształcące

Rozszerzenia:
język angielski, biologia

Przedmioty uzupełniające:
podstawy opieki medycznej i pracy socjalnej, biomedyczne podstawy rozwoju

Będziesz mógł/mogła uczestniczyć w:

Przygotujemy Cię do:
zdania matury oraz kontynuowania nauki na studiach: pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, polonistycznych, biologicznych, związanych z ratownictwem medycznym, pielęgniarstwem, terapią zajęciową itp., lub w szkołach policealnych na kierunkach: opiekun medyczny, masażysta, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych i innych.

Zdobędziesz:

Zobacz:
Plan nauczania - klasa socjalna
Film - klasa socjalna

wLO

Klasa WOJSKOWA

III Liceum Ogólnokształcące


Rozszerzenia:
matematyka, język angielski, chemia

Przedmioty uzupełniające:
przysposobienie wojskowe z musztrą i elementy samoobrony

Będziesz mógł/mogła uczestniczyć w:
 • zajęciach z przysposobienia wojskowego,
 • treningach samoobrony,
 • ćwiczeniach musztry,
 • różnych zajęciach terenowych,
 • zajęciach na poligonie wojskowym,
 • obozach szkoleniowych,
 • zajęciach strzeleckich,
 • skokach spadochronowych,
 • certyfikowanym kursie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • wycieczkach do jednostek wojskowych, Wydziałów Zarządzania Kryzysowego, Policji, itp.,
 • konkurencjach sportowych,
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

Przygotujemy Cię do:
zdania matury oraz podjęcia studiów: technicznych (politechnika), w szkołach mundurowych (np. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni), AWF i innych.

Zdobędziesz:
 • pewność siebie,
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji,
 • sprawność organizacyjną,
 • umiejętności wojskowe,
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • sprawność fizyczną,
 • wiedzę potrzebną do kontynuowania nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Zobacz:
Plan nauczania - klasa wojskowa
Film - klasa wojskowa

TI

technik INFORMATYK

Technikum nr 1

Rozszerzenia:
matematyka, fizyka

Nauczysz się:
Będziesz uczestniczył w:

Zobacz:
Plan nauczania - technik informatyk
Film - technik informatyk

TP

technik PROGRAMISTA

Technikum nr 1


Rozszerzenia:
matematyka, informatyka

Nauczysz się:
 • projektowania serwisów internetowych,
 • tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem m.in. HTML i CSS, JavaScript i PHP,
 • projektowania własnych ikon i banerów,
 • zasad projektowania baz danych,
 • zarządzania relacyjnymi bazami danych z wykorzystaniem SQL,
 • programowania i testowania aplikacji,
 • programowania w popularnych językach: Python, C++, Java,
 • programowania robotów z wykorzystaniem zestawów do nauki robotyki LEGO Mindstorms,
 • programowania ARDUINO.
Będziesz uczestniczył w:
 • zajęciach w nowoczesnych pracowniach informatycznych,
 • lekcjach tworzenia serwisow internetowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii webowych,
 • lekcjach projektowania i administrowania bazami danych,
 • lekcjach programowania i testowania aplikacji,
 • wycieczkach edukacyjnych,
 • praktykach zawodowych w firmach z branzy informatycznej,
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Zobacz:
Plan nauczania - technik programista
Film - technik programista

TG

technik GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Technikum nr 1

Rozszerzenia:
matematyka, język angielski

Nauczysz się:
Będziesz uczestniczył w:

Zobacz:
Plan nauczania - technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Film - technik grafiki i poligrafii cyfrowej

TL

technik LOGISTYK

Technikum nr 1


Rozszerzenia:
matematyka, geografia

Nauczysz się:
 • organizowania stanowiska pracy w dziale logistycznym,
 • sprawnego posługiwania się językiem obcym w biznesie,
 • obsługiwania programów komputerowych do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • prowadzenia korespondencji w sprawach spedycyjnych i logistycznych,
 • kierowania zespołem pracowników, pracy w zespole i prowadzenia negocjacji,
 • podejmowania szybkich decyzji,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • planowania kariery zawodowej.
Będziesz uczestniczył w:
 • zajęciach, w ktorych wykorzystywane są najnowsze programy stosowane przez przedsiębiorstwa z zakresu transportu, spedycji i logistyki: E-mapa Transport Plus Europa, TransSped SQL, Subiekt GT,
 • edukacyjnych wycieczkach do firm i przedsiębiorstw, w czasie ktorych doswiadczają praktycznej strony logistyki,
 • praktykach zawodowych w firmach produkcyjnych, handlowych lub usługowych,
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Zobacz:
Plan nauczania - technik logistyk
Film - technik logistyk

Regulaminy