W Szybinie najlepiej!

 
ogólna
klasa ogólna
III Liceum Ogólnokształcące

Rozszerzenia:
język polski, język angielski

A ponadto:
dodatkowe lekcje matematyki przygotowujące do matury i wymarzonych studiów

Będziesz mógł/mogła uczestniczyć w:

 • zajęciach z komunikacji interpersonalnej,
 • warsztatach z autoprezentacji,
 • wycieczkach edukacyjnych do instytucji o charakterze społecznym, kulturalnym,
 • warsztatach filmowych w Centrum Sztuki Filmowej Kosmos w Katowicach,
 • wolontariacie,
 • projektach edukacyjnych,
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Do pobrania:
- Regulamin
- Terminy postępowania rekrutacyjnego

socjalna
klasa socjalna
III Liceum Ogólnokształcące

Rozszerzenia:
język angielski, biologia

Przedmioty uzupełniające:
podstawy opieki medycznej i pracy socjalnej,
biomedyczne podstawy rozwoju

Będziesz mógł/mogła uczestniczyć w:

 • certyfikowanym kursie pierwszej pomocy,
 • warsztatach języka migowego,
 • wycieczkach edukacyjnych do instytucji o charakterze medycznym, społecznym i socjalnym,
 • różnych akcjach charytatywnych,
 • warsztatach interpersonalnych,
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Do pobrania:
- Regulamin
- Terminy postępowania rekrutacyjnego

wojskowa
klasa wojskowa
III Liceum Ogólnokształcące

Rozszerzenia:
matematyka, język angielski, chemia

Przedmioty uzupełniające:
przysposobienie wojskowe z musztrą,
elementy samoobrony

Będziesz mógł/mogła uczestniczyć w:

 • zajęciach z przysposobienia wojskowego,
 • treningach samoobrony,
 • ćwiczeniach musztry,
 • różnych zajęciach terenowych,
 • zajęciach na poligonie wojskowym,
 • obozach szkoleniowych,
 • skokach spadochronowych,
 • certyfikowanym kursie pierwszej pomocy,
 • wycieczkach do jednostek wojskowych, Wydziałów Zarządzania Kryzysowego, Policji, itp.,
 • zawodach sportowych,
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Do pobrania:
- Regulamin
- Terminy postępowania rekrutacyjnego

 
informatyk
technik informatyk
Technikum nr 1

Rozszerzenia:
matematyka, fizyka

Nauczymy Cię:

 • zasad projektowania, budowy i utrzymania sieci komputerowych z wykorzystaniem najnowszych technologii,
 • administrowania systemami operacyjnymi z rodziny Windows, Windows Server i Linux,
 • serwisowania i diagnozowania sprzętu komputerowego w laboratorium Urządzeń Techniki Komputerowej,
 • projektowania serwisów internetowych,
 • zarządzania bazami danych,
 • programowania w popularnych językach,
 • tworzenia własnych ikon, banerów, ulotek i plakatów, a także projektowania 3D (z wykorzystaniem drukarki 3D) oraz animacji komputerowych.

Do pobrania:
. Regulamin
. Terminy postępowania rekrutacyjnego

programista
technik programista
Technikum nr 1

Rozszerzenia:
matematyka, informatyka

Nauczymy Cię:

 • projektowania serwisów internetowych,
 • tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem HTML5 i CSS,
 • zasad projektowania baz danych,
 • zarządzania relacyjnymi bazami danych z wykorzystaniem SQL,
 • programowania i testowania aplikacji,
 • programowania w popularnych językach: C++, Python, Java, JavaScript, PHP,
 • programowania robotów z wykorzystaniem zestawów do nauki robotyki LEGO Mindstorms,
 • programowania Arduino.

Do pobrania:
. Regulamin
. Terminy postępowania rekrutacyjnego

logistyk
technik logistyk
Technikum nr 1

Rozszerzenia:
matematyka, geografia

Nauczymy Cię:

 • organizowania stanowiska pracy w dziale logistycznym,
 • sprawnego posługiwania się językiem obcym w biznesie,
 • obsługiwania programów komputerowych do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • prowadzenia korespondencji w sprawach spedycyjnych i logistycznych,
 • kierowania zespołem pracowników, pracy w zespole i prowadzenia negocjacji,
 • podejmowania szybkich decyzji,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • planowania kariery zawodowej.

Do pobrania:
. Regulamin
. Terminy postępowania rekrutacyjnego