Jesteś tutaj

Samorząd

Samorząd Uczniowski-skład na  rok szkolny 2020/21
Szanowni Nauczyciele, drodzy uczniowie.
    W piątek swą działalność w ramach Samorządu Uczniowskiego zakończyli: Jan Samiec, Wiktoria Zielińska, Weronika Brychcy i Franciszek Plisz. Bardzo im dziękujemy za chęć do działania, mimo nie zawsze sprzyjających warunków. Ci młodzi, kreatywni ludzie stanęli na wysokości zadania i dali z siebie wszystko. Życzymy im powodzenia na maturze i w dorosłym życiu.
    Z powodu pandemii nie mogliśmy przeprowadzić wyborów samorządowych w szkole na rok szkolny 2020/21.Zebrała sie jednak grupa społeczników, którzy zechcieli reprezentować Szybiniaków w różnych sprawach. Ukonstytuowała się grupa następująca:
1.Piotr Solarczyk z kl.3bTi -Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
2.Anna Grygierek z kl.2op-Wiceprzewodnicząca reprezentująca klasy licealne
3.Małgorzata Ferfecka z kl.3bTi-Wiceprzewodnicząca odpowiedzialna za reprezentowanie szkoły w sprawach zewnętrznych i współpracę z samorządami innych szkół cieszyńskich
4.Kacper Czepczor z kl.3TL- Wiceprzewodniczący reprezentujący uczniów z Technikum Logistycznego

SEKCJE:
a)ARTYSTYCZNA
-Wojciech Godziek z kl.2Tpg ( do niego proszę zwracać sie w sprawach uroczystości szkolnych , akademii, koncertów, wydarzeń o charakterze artystycznym(świetny z niego organizator oprawy muzycznej).
b)CHARYTATYWNA
-Klaudia Wiśniewska z kl.2sjp ( wraz z koleżankami, które biorą udział w wolontariacie)
c) INNE
-Dawid Pilch z kl.3TL-prawa ręka Kacpra:)
-redaktorzy gazetki szkolnej ,,Prorok Niecodzienny"
(opiekun redaktorów -prof. Janusz Pawlak, skład materiału  i druk- prof. Mariusz Romanowski)
Rzecznik Praw Ucznia- prof. Błażej Guzy
Opiekun Samorządu Uczniowskiego -prof. Elżbieta Pawlak

 

 

 
Działania Samorządu Uczniowskiego zaplanowane na rok 2020/21
-działania te będą modyfikowane na bieżąco ze względu na pandemię , ale także pomysły uczniów

 
1.    Uaktualnianie gazetek i gablot szkolnych.
2.    Reprezentowanie uczniów podczas akademii i innych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
3.    Gromadzenie materiału o najzdolniejszych ,,Szybiniakach” w celu przygotowania ,,Wystawy talentów”.
4.    Zbieranie zakrętek na cel charytatywny.
5.    16 listopada Światowy Dzień tolerancji – przygotowanie gazetki lub wystawy tematycznej.
6.    Zbieranie informacji na temat potrzeb uczniów w ramach działań naszej szkoły.
7.    Udział w akcji - ,,Dar serca” dla dzieci z Ukrainy , Rumunii...
8.    Pomoc w organizacji kiermaszu świątecznego.
9.    Zbieranie paczek mikołajkowych dla cieszyńskiego Domu Dziecka.
11.   Udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
12.   Współorganizacja charytatywnego  Koncertu Wiosennego  w cieszyńskim teatrze na rzecz chorego dziecka.
13.   „Szybiński z przytupem!” –czyli  Walentynkowa zabawa uczniów i nauczycieli na korytarzu naszej szkoły.
15.    Działalność uczniów  w Młodzieżowej Radzie Miasta.
16.    Opiniowanie kandydatur uczniów do stypendium Prezesa Rady Ministrów.
17.    Planowana promocja szkoły podczas Dni Otwartych dla szkół podstawowych.
18.    Współpraca z redakcją gazetki szkolnej ,,Prorok Niecodzienny".
19.    Udział młodzieży w Szkoleniach Liderów Młodzieżowych w Cieszynie.
20.     Udział w eliminacjach w kolejnej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie
22.     Kontynuacja działalności informacyjnej na terenie szkoły.
23.    Wolontariat na rzecz DPS.
24.    Organizacja nocnego spotkania z kulturą .
26.    Próba organizacji Szkolnej Ligi Talentów, która wyłoni „Artystę roku”.
27.    Wprowadzenie Dnia Piżamowego.
28.    Kontynuacja szczęśliwego numerka oraz „nietykalność” uczniów w rocznicę ich urodzin.
29.     Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i inicjatywy płynące od uczniów.