Jesteś tutaj

Społeczno - prawna

Uczniowie klasy SPOŁECZNO – PRAWNEJ

Uczestniczą w:

 • rozprawach sądowych,
 • wycieczkach edukacyjnych do różnych instytucji naukowych i samorządowych,
  np. do Muzeum Kopalni Wujek, Sejmiku Województwa Śląskiego, Urzędu Miasta, IPN-u,  itp.,
 • spotkaniach z ciekawymi ludźmi świata kultury i polityki,
 • warsztatach filmowych w Centrum Sztuki Filmowej Kosmos w Katowicach,
 • warsztatach teatralnych,
 • debatach na interesujące tematy,
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Przygotowywani są do:

 • zdania matury,
 • nauki na studiach humanistycznych, dziennikarskich, prawniczych, socjologicznych, politologii, psychologii, zarządzaniu czy stosunkach międzynarodowych i innych.

Zdobywają:

 • umiejętność czytania przepisów prawa i załatwiania spraw w urzędach,
 • pewność siebie,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • wiedzę potrzebną do kontynuowania nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Rozszerzenia: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie.

Przedmiot uzupełniający: język łaciński w prawie.