Jesteś tutaj

Technikum Logistyczne

 W rankingu szkół średnich nasze Technikum wielokrotnie znalazło się na wysokich miejscach w  województwie śląskim i w Polsce. Wysoka zdawalność matur i osiągane na nich wyniki, mają swoje odzwierciedlenie w pozycji naszej szkoły w rankingu maturalnym.
Nie jest to dziełem przypadku, ale konsekwentnie prowadzonej edukacji.

Uczniowie TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO

Uczą się:

 • organizowania stanowiska pracy w dziale logistycznym,
 • sprawnego posługiwania się językiem obcym w biznesie
 • obsługiwania programów komputerowych do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • prowadzenia korespondencji  w sprawach spedycyjnych i logistycznych,
 • kierowania zespołem pracowników, pracy w zespole i prowadzenia negocjacji,
 • podejmowania szybkich decyzji,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • planowania kariery zawodowej.

Uczestniczą w:

 • zajęciach, w których wykorzystywane są najnowsze programy stosowane przez przedsiębiorstwa z zakresu transportu, spedycji i logistyki: E-mapa Transport Plus Europa, TransSped SQL, Subiekt GT,
 • edukacyjnych wycieczkach do firm i przedsiębiorstw, w czasie których doświadczają praktycznej strony logistyki,
 • praktykach zawodowych w firmach produkcyjnych, handlowych lub usługowych,
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Przygotowywani są do:

 • zdania matury,
 • zdania kwalifikacji w zawodzie technik logistyk,
 • pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach stosujących różne rozwiązania logistyczne, zajmujących się produkcją, handlem, usługami,
 • podjęcia studiów w zakresie: logistyki,  transportu i spedycji, zarządzania oraz ekonomii
  i innych.

     Rozszerzenia: matematyka, geografia.