Jesteś tutaj

Technikum Programistyczne

 W rankingu szkół średnich nasze Technikum wielokrotnie znalazło się na wysokich miejscach w  województwie śląskim i w Polsce. Wysoka zdawalność matur i osiągane na nich wyniki, mają swoje odzwierciedlenie w pozycji naszej szkoły w rankingu maturalnym.
Nie jest to dziełem przypadku, ale konsekwentnie prowadzonej edukacji.

Uczniowie  TECHNIKUM PROGRAMISTYCZNEGO

Uczą się :

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią;
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych, desktopowych i mobilnych
 • programowania w popularnych językach programowania,
 • programowania robotów z wykorzystaniem zestawów do nauki robotyki,
 • programowania Arduino.

 Uczestniczą w:

 • zajęciach tworzenia serwisów internetowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii webowych,
 • lekcjach programowania, gdzie poznają tajniki programowania desktopowego i mobilnego,
 • wycieczkach edukacyjnych,
 • zajęciach praktycznych odbywających się u pracodawcy,
 • praktykach zawodowych w firmach z branży programistycznej i nie tylko,
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 Przygotowywani są do:

 • zdania matury,
 • zdobycia zawodu, dającego dobre perspektywy na przyszłość,
 • zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 • pracy na stanowisku: programisty, administratora bazami danych, webmastera.
 • kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Rozszerzenia: matematyka, informatyka.