Zespół Szkół
im. Władysława Szybińskiego
w Cieszynie
HOME
INFORMATION
WORKSHOPS
LINKS
SITE MAP

   
CIESZYN
CIESZYN
SCHOOL CITY POLAND
TOKAJ SCHOOL

NAME: Władysław Szybiński School Complex in Cieszyn
(Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie)
ADRESS: ul. Kraszewskiego 11
43-400 CIESZYN, PL
WEBSITE: www.szybinski.cieszyn.pl
LOGO: logotyp ZSP nr 1 w Cieszynie
BUILDING:  
HEADTEACHER: Alicja Ziomber, M.Sc. Eng
NUMBER OF PUPILS: 714
TYPES OF SCHOOLS: General Secondary School
Technical Secondary School
Specialised Secondary School
Supplementary General Secondary School of Further Education
Specialised Secondary School of Further Education
Postsecondary School
VESELI NAD LUZNICI
YSPERTAL
Zespół Szkół
im. Władysława Szybińskiego
ul. Kraszewskiego 11
43-400 Cieszyn
 
tel. +48 33 8520184
www.szybinski.cieszyn.pl
sekretariat@szybinski.cieszyn.pl
eco-project@szybinski.cieszyn.pl
copyright: szybiński 2010
design, construction and admin: Rafał Foltyn