Strona Główna

Cieszyn
05-09.02.2007

Galeria Cieszyn

Mildenhall
11-16.06.2007

Galeria Mildenhall

Partnerzy

SOCRATES - COMENIUS 2006/07
PROJEKT SZKOLNY
TYTUŁ: PORÓWNYWANIE ZMIAN W ŻYCIU CODZIENNYM W EUROPIE PO UTWORZENIU UE
SOCRATES - COMENIUS 2006/07
A SCHOOL PROJECT
TOPIC: COMPARING THE CHANGES IN ORDINARY LIVES ACROSS COMMON EUROPEAN GROUNDS AFTER 1952.

Main Page

Cieszyn
05-09.02.2007

Galery Cieszyn

Mildenhall
11-16.06.2007

Galery Mildenhall

Partners

Copyright © 2007 Przemysław Dziadek