Praca psychologa szkolnego

Psycholog szkolny jest osobą biorącą aktywny udział w życiu szkoły. Podejmuje działania w zakresie:

  • diagnostyki psychologicznej,
  • poradnictwa i pomocy psychologicznej,
  • profilaktyki,

Spotyka się z pojedynczymi uczniami, rodzicami i nauczycielami wspomagając ich w bieżących trudnościach.

Realizuje także warsztaty psychoedukacyjne mające na celu rozwój kompetencji oraz potencjału uczniów, co ma służyć podnoszeniu efektywności uczenia się i poprawie ich funkcjonowania.

W razie konieczności podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

Aktywnie uczestniczy w działaniach wychowawczo-profilaktycznych na terenie szkoły.

Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego
43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 11

© Psycholog szkolny | główna | zadania | plan pracy | nauczyciele | rodzice | uczniowie | kontakt