Uczniowie

Do psychologa szkolnego może zgłosić się uczeń, gdy:

  • potrzebuje pomocy w radzeniu sobie z problemami,
  • nie radzi sobie w kontaktach z rówieśnikami,
  • chciałby z kimś porozmawiać o swoich trudnościach,
  • chciałby poradzić sobie z konfliktami rówieśniczymi lub z bliskimi osobami,
  • pozostaje w trudnej sytuacji rodzinnej czy osobistej,
  • potrzebuje porady, konsultacji w ważnych sprawach osobistych.
Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego
43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 11

© Psycholog szkolny | główna | zadania | plan pracy | nauczyciele | rodzice | uczniowie | kontakt