Praca pedagoga szkolnego

  • Diangnozuje środowisko ucznia,
  • Podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego szkoły,
  • Prowadzi edukacje prozdrowotną,
  • Wspiera nauczycieli i rodziców w działaniu wyrównującym szanse edukacyjne ucznia,
  • Wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  • Podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
  • Wspiera nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
  • Pomaga uczniom w wyborze kierunku dalszego kształcenia, wyborze pracy - w planowaniu kariery zawodowej,
  • Wspłpracuje z psychologami i lekarzami, a także kuratorami, policją i Strażą Miejską