Książki do wypożyczenia u pedagoga szkolnego

 1. Agresja i przemoc w szkole.
 2. Młodzież z grup ryzyka.
 3. Profilaktyka na co dzień.
 4. Mobbing w szkole.
 5. Czy można ograniczyć ryzyko uzależnienia?
 6. Alkohol, narkotyki, HIV/AIDS najważniejsze informacje.
 7. Profilaktyka w szkole - poradnik dla nauczyciela.
 8. Jak pomóc dziecku nie pić.
 9. Alkohol i twoje zdrowie.
 10. Scenariusz spotkań z rodzicami czyli wywiadówka profilaktyczna.
 11. Narkotyki i nastolatki. Jak rozpoznać i walczyć z nałogiem.
 12. Nastolatki i alkohol / książka dla rodziców i nauczycieli, problematyka uzależnienia dzieci i młodzieży.
 13. Nikotyna, alkohol, narkotyki. Profilaktyka uzależnień./Krótki poradnik psychologiczny./

Konspekty zajęć dostępne u pedagoga
 1. Radzenie sobie w trudnej sytuacji.
 2. Burzliwy świat naszych emocji.
 3. Być dobrym dla siebie.
 4. Ja w szkole.
 5. Moje sukcesy.
 6. Sekta.
 7. Przemoc.
 8. Sposoby i techniki racjonalnego uczenia się.