Uczniowie

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
  • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Bierzemy udział w akcji "Stop wulgaryzmom"

"Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata" - Ludwig Wittgenstei

".słowa nieprzyzwoite istniały od zawsze i były one używane przez wiele osób, tylko nigdy nikt się tym nie chwalił. Takimi wyrazami posługiwał się od zawsze tzw. margines społeczny, ale nie słyszało się tego w centrum miasta" - profesor A.Markowski.

Drodzy uczniowie!

Opracowany regulaminy komunikowania się między członkami zespołów klasowych, umieszczony jest w pracowniach lekcyjnych. Należy go bezwzględnie przestrzegać! Pamiętajcie!!! Wulgaryzmy nie stanowią o Waszej kulturze , lecz ją niszczą.