Rodzice

Drodzy Rodzice!!!!

Biuro Rzecznika Praw Dziecka wydało serię poradników dla rodziców. Szczególnie polecam "Działamy wspólnie" - to poradnik dla Rodziców, wydawany przez Urząd do Spraw Kształcenia i Sportu w Hamburgu.

Podstawowym celem Poradnika jest dostarczenie informacji:

  • o prawach rodziców przy współdziałaniu i współtworzeniu szkoły,
  • o obowiązkach rodziców w szkole,
  • o strukturze przedstawicielstw szkolnych gremiów społecznych,
  • o instytucjach pośrednio ze szkołą związanych, z którymi można współpracować,
  • o możliwościach wsparcia rodziców,
  • takich, które ułatwią rodzicom poruszanie się po instytucjach oświatowych w celu wybrania najkorzystniejszych formuł kształcenia dla dzieci.
W trosce o dobro dzieci
rodzice i nauczyciele muszą stać się partnerami!

Jesteśmy otwarci na propozycję ze strony państwa!