Jesteś tutaj

Nagrody Szybiniaka Roku i Super Szybiniaka

SZYBINIAK ROKU

oraz

SUPER SZYBINIAK

 

Od 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie mogący się poszczycić szczególnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi, działalnością społeczną lub wysoką frekwencją mają szansę otrzymać wyjątkowe wyróżnienie jakim jest nagroda SZYBINIAKA ROKU dla uczniów klas 1-2 Liceum i 1-3 Technikum  oraz  SUPER SZYBINIAKA dla uczniów klas maturalnych.

Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach:

a)    „MISTRZ” – otrzymują uczniowie- laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych,  prezentujący właściwą postawę etyczno – moralną.
b)    „SPOŁECZNIK”  - otrzymuje uczeń za wolontariat, bezinteresowną działalność na rzecz szkoły  i środowiska lokalnego.
c)    „SUPER UCZEŃ”   - otrzymują uczniowie za średnią ocen minimum 4,75 oraz prezentują właściwą postawą etyczno – moralną.
d)    „ SUPER TALENT” – otrzymuje uczeń uzdolniony artystycznie , tworzący w dziedzinie plastyki, literatury, muzyki z uznaniem na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i   ogólnopolskim oraz prezentujący właściwą postawę etyczno – moralną.
e)    „ ZNAKOMITY SPORTOWIEC” – otrzymuje uczeń, za osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim   oraz prezentujący właściwą postawę etyczno – moralną.                                                                                                                                
f)    „ SUPER OBECNOŚĆ” - otrzymują uczniowie  za frekwencję minimum 95 % oraz właściwą postawę etyczno – moralną.

Zapraszamy wszystkich Szybiniaków do zgłaszania  swoich kandydatów poprzez złożenie „wniosku aplikacyjnego (w zakładce) najpóźniej do dnia konferencji klasyfikacyjnej na koniec danego roku szkolnego.

Czekamy na Wasze zgłoszenia.

Komisja przyznająca nagrody:

  • P. Iwona Bebek- Dyrektor Szkoły, Przewodnicząca Komisji
  • P. Barbara Szlachta- zastępca Przewodniczącej Komisji
  • P. Teresa Kumor-Bednarczyk
  • P. Martyna Weres
  • P. Małgorzata Gross- Sekretarz Komisji
  • P. Dawid Czakon

GALERIA

Super Szybiniak 2017

Super Szybiniak 2016

Super Szybiniak 2015

 

 

Szybiniak Roku 2017

Szybiniak Roku 2016

Szybiniak Roku 2015

FacebookTab