Jesteś tutaj

Aktywna tablica

 

PROGRAM AKTYWNA TABLICA

w naszej szkole

W roku szkolnym 2021/2022 III Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. W.Szybińskiego w Cieszynie przystąpiły do rządowego programu „Aktywna tablica", którego celem jest doposażenie szkół w nowoczesne środki nauczania TIK oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych.

 

W ramach udzielonego wsparcia finansowego został zakupiony monitor interaktywny o przekątnej ekranu 86 cali oraz 5 laptopów.

 

Udział w Programie łączy się z obowiązkiem realizowania następujących zadań:

 • uczestniczenie nauczycieli szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 • uczestniczenie w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.
 • zorganizowanie w szkole lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
 • dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz przykładów dobrych praktyk;5.
 • wyznaczenie szkolnego e-koordynatora, którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole
 • powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
 • wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;
 • przedstawienie dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego:
 • ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
 • charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;
 • udział w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.

 Informujemy, że szkolnym e-koordynatorem Programu w III Liceum Ogólnokształcącym i Technikum nr 1 jest pani Barbara Szlachta.

 

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI STOSUJĄCYCH TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W NAUCZANIU

Informujemy, że III Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie nawiązały współpracę z:

 • I Liceum Ogólnokształcącym im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie
 • II Liceum Ogólnokształcącym Mikołaja Kopernika  w Cieszynie
 • Zespołem Szkół Budowlanych gen. Stefana Grota Roweckiegow Cieszynie

 tworząc Międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu. 

Mamy nadzieję, że współpraca w ramach sieci będzie okazją do wymiany wiedzy, umiejętności i doświadczeń i przyczyni się do dalszego podnoszenia jakości pracy dydaktycznej.