Jesteś tutaj

EURO-SZYBIN STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie „Euro-Szybin”

Stowarzyszenie Euro-Szybin jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, absolwentów, nauczycieli inne osoby zainteresowane działaniem na rzecz rozwoju Zespołu Szkół im. Wł.Szybińskiego w Cieszynie oraz wchodzących w jego skład szkół.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych. Euro-Szybin wspiera wszelkie działania mające na celu pozyskiwanie funduszy na działania zmierzające do propagowania idei integracji  europejskiej wśród uczniów szkoły, promowanie czynnego i zdrowego trybu życia oraz rozwijanie przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Do imprez cyklicznie wspieranych przez  Stowarzyszenie należą Szybińskie Noce Planszówek,  Dzień Sportu i spotkania z ciekawymi osobami w cyklu „Mierzyć wysoko” oraz wymiana uczniowska ze szkołą partnerską w Cochem w Niemczech.

Skład Zarządu:
Katarzyna Owczarzy- Prezes
Beata Parot- Skarbnik
Agnieszka Borski- Wiceprezes
Iwona Bebek- Wiceprezes
Barbara Szlachta- Sekretarz
Ilona Jagosz-Gaj-Członek Zarządu
Agnieszka Ptak-Członek Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej:
Małgorzata Gross
Martyna Weres
Michał Wawrzyczek