Jesteś tutaj

Egzaminy zawodowe

Terminy egzaminów w sesji ZIMA 2020:


TECHNIK INFORMATYK:

kwalifikacja E.13, Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

część praktyczna: 6.02.2020, godz. 8.00; sala 301

kwalifikacja E.14, Tworzenie aplikacji insternetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

część pisemna: 10.01.2020, godz. 14.00; sala gimnastyczna

część praktyczna: 13.01.2020, godz. 8.00 i 12.00; sala 21 i 23

 

TECHNIK LOGISTYK:

kwalifikacja A.31, Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

część praktyczna: 9.01.2020, godz. 9.00; aula

kwalifikacja A.32, Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

część pisemna: 10.01.2020, godz. 14.00; sala gimnastyczna

część praktyczna: 9.01.2020, godz. 13.00; aula

 

 

 

Szczegółowy wykaz zdajacych z podziałem na sale zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń (obok sali 203).

Sala 44 to sala gimnastyczna. Sala 55 to aula. Zdający powinni być obecni przed salą egzaminacyjną na godzinę przed terminem egzaminu.

Materiały:


  1. egzamin-informatyk.pl/e12-e13-e14-testy-online-egzamin-zawodowy
  2. www.testy.egzaminzawodowy.info/technik-informatyk
  3. www.testy.egzaminzawodowy.info/technik-logistyk

 

Informatory:


 

Materiały i przybory pomocnicze: