Jesteś tutaj

Egzaminy zawodowe

Terminy egzaminów w sesji CZERWIEC-LIPIEC 2019:


TECHNIK INFORMATYK:

kwalifikacja E.12, Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

kwalifikacja E.13, Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

kwalifikacja E.14, Tworzenie aplikacji insternetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 

TECHNIK LOGISTYK:

kwalifikacja A.30, Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

kwalifikacja A.31, Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

kwalifikacja A.32, Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

 

 

Szczegółowy wykaz zdajacych z podziałem na sale zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń (obok sali 203).

Sala 44 to sala gimnastyczna. Sala 55 to aula. Zdający powinni być obecni przed salą egzaminacyjną na godzinę przed terminem egzaminu.

Materiały:


  1. egzamin-informatyk.pl/e12-e13-e14-testy-online-egzamin-zawodowy
  2. www.testy.egzaminzawodowy.info/technik-informatyk
  3. www.testy.egzaminzawodowy.info/technik-logistyk

 

Informatory:


 

Materiały i przybory pomocnicze: