Jesteś tutaj

Egzaminy zawodowe

Terminy egzaminów w sesji LATO 2020:


TECHNIK INFORMATYK:

kwalifikacja EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

część pisemna: 23.06.2020, godz. 10.00; sala gimnastyczna

część praktyczna: 30.06.2020 - 3.07.2020, godz. 8.00, 12.00, 16.00; sala 301

kwalifikacja E.14, Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

część praktyczna: 24.06.2020 / 25.06.2020, godz. 8.00; sala 21

 

TECHNIK LOGISTYK:

kwalifikacja AU.22 - Obsługa magazynów

część pisemna: 23.06.2020, godz. 10.00; aula

część praktyczna: 22.06.2020, godz. 9.00; sala gimnastyczna

kwalifikacja A.31, Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

część praktyczna: 22.06.2020, godz. 9.00; sala gimnastyczna

kwalifikacja A.32, Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

część praktyczna: 22.06.2020, godz. 13.00; sala gimnastyczna

 

 

 

Szczegółowy wykaz zdajacych z podziałem na sale zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń (obok sali 203).

Sala 44 to sala gimnastyczna. Sala 55 to aula. Zdający powinni być obecni przed salą egzaminacyjną na godzinę przed terminem egzaminu.

Materiały:


  1. egzamin-informatyk.pl/e12-e13-e14-testy-online-egzamin-zawodowy
  2. www.testy.egzaminzawodowy.info/technik-informatyk
  3. www.testy.egzaminzawodowy.info/technik-logistyk

 

Informatory:


 

Materiały i przybory pomocnicze: