Jesteś tutaj

Comenius Regio 2012-2014

 

 

 

Od września 2012 roku nasza szkoła uczestniczy w realizacji dwuletniego projektu Comenius Regio pt. EDU-P.A.S.S. Głównym celem naszego projektu jest współpraca dwóch konsorcjów: polskiego i austriackiego nad zagadnieniami związanymi z edukacja młodzieży na terenach charakteryzujących się brakiem dostępu do szeroko rozumianej infrastruktury oraz niska podażą zdobywania zawodów o wysokich kwalifikacjach.

W skład obu grupy partnerów wchodzą przedstawiciele władz lokalnych odpowiedzialnych za edukację i rozwój-Powiat Cieszyński i Marktgemeinde Yspertal oraz szkoły Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie i HLUW w Ispertal oraz organizacje i instytucje edukacyjne wspierające realizację projektu (Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, Uniwersytet Rolniczo-Pedagogiczny w Wiedniu oraz Volkshochschule Südliches Waldviertel. Dążą one do  podniesienia motywacji i zaangażowania uczniów we własną edukacje a w rezultacie uzyskania wysokich wyników kształcenia i wykorzystania szansy na zdobycie wyższego wykształcenia (dla strony polskiej) oraz aktywne zaangażowania uczniów w działania chroniące środowisko naturalne (dla strony austriackiej). Partnerstwo to umożliwia nam wzajemne uczenie się i wymianę najlepszych praktyk a także rozwój długofalowej współpracy między regionami i instytucjami.

 

Rezultatem naszych działań są :

 1. warsztaty dla uczniów: ”Learn2learn”,  warsztaty nt. metod przyswajania wiedzy i podniesienia efektywności w nauce,  „Podnoszenie motywacji”,  „Pokonać stres”
 2. warsztaty dla rodziców „W jaki sposób pomóc uczniowi w osiąganiu dojrzałej i odpowiedzialnej postawy w edukacji?”
 3. warsztaty dla nauczycieli pt.”Motywacja”
 4. specjalistyczne publikacje m.in.
 • „Współpraca rodzic-szkoła” poświęcone zagadnieniom skutecznej współpracy szkoły z rodzicami, pobierz pl, pobierz en
 • analiza wyników nauczania
 • analiza zapotrzebowania na zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego pobierz pl, pobierz en
 1. ulotka, w tym e-ulotka  w języku polskim i angielskim poświęcone zagadnieniom egzaminów i motywacji ulotka en1, ulotka en2, ulotka pl1, ulotka pl2
 2. plakat Rodzicu! –zbiór wskazówek dla rodziców, jak efektywnie współpracować ze szkołą Plakat Rodzicu!
 3. plakat Przepis na wywiadówkę dla nauczycieli, dyrektorów szkół i pedagogów szkolnych Plakat "Przepis na wywiadówkę"
 4. spotkania - 4  międzynarodowe spotkania partnerów, liczne spotkania robocze grup partnerskich
 5. Międzynarodowa konferencja w Cieszynie prezentująca rezultaty badań i wyniki prac uczestników projektów w kwietniu 2014
 6. Ekologiczny obóz letni  dla Austriaków
 7. Program nauczania
 8. Dwuletni kurs językowy dla polskich uczestników projektu

 

Każda instytucja partnerska wnosi do projektu swoje doświadczenie w dziedzinie edukacji, a różnorodność kulturowa i językowa pozwala spojrzeć na zagadnienie z szerszej perspektywy. Ich opinie, uwagi i ocena pozwolą na sformułowanie wniosków końcowych koniecznych do stworzenia uniwersalnych narzędzia wspierających młodych ludzi w ich starcie w dorosłe życie.