Jesteś tutaj

Nagrody Szybiniaka Roku i Super Szybiniaka

 

 

SZYBINIAK ROKU

oraz

SUPER SZYBINIAK

 

Od 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie mogący się poszczycić szczególnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi, działalnością społeczną lub wysoką frekwencją mają szansę otrzymać wyjątkowe wyróżnienie jakim jest nagroda SZYBINIAKA ROKU dla uczniów klas 1-3 Liceum i 1-4 Technikum  oraz  SUPER SZYBINIAKA dla uczniów klas maturalnych.

Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach:

a)  „MISTRZ” – otrzymują uczniowie- laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych,  prezentujący właściwą postawę etyczno – moralną.
b)  „SPOŁECZNIK”  - otrzymuje uczeń za wolontariat, bezinteresowną działalność na rzecz szkoły  i środowiska lokalnego.
c) „SUPER UCZEŃ”   - otrzymują uczniowie za średnią ocen minimum 4,75 oraz prezentują właściwą postawę etyczno – moralną. W tej kategorii przyznaje się dwie Statuetki, z podziałem na Liceum i Technikum.
d)  „SUPER TALENT” – otrzymuje uczeń uzdolniony artystycznie , tworzący w dziedzinie plastyki, literatury, muzyki z uznaniem na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i   ogólnopolskim oraz prezentujący właściwą postawę etyczno – moralną.
e) „ZNAKOMITY SPORTOWIEC” – otrzymuje uczeń, za osiągnięciasportowe na szczeblu  powiatowym , wojewódzkim i ogólnopolskim,prezentujący właściwą postawę etyczno – moralną oraz/ lub reprezentującySzkołę w zawodach sportowych, a ponadto jego ocena roczna/końcowaz wychowania fizycznego nie może być niższa niż dobry.
f)  „SUPER OBECNOŚĆ” - otrzymują uczniowie  za frekwencję minimum 95 % oraz właściwą postawę etyczno – moralną, przy czym osoba nominowana w kategorii Super Obecność nie może mieć więcej niż dwie godziny nieusprawiedliwionej nieobecności w ciągu roku.
 

Zapraszamy wszystkich Szybiniaków do zgłaszania  swoich kandydatów poprzez złożenie „wniosku aplikacyjnego (w zakładce) najpóźniej do dnia konferencji klasyfikacyjnej na koniec danego roku szkolnego.

Czekamy na Wasze zgłoszenia.

Komisja przyznająca nagrody:

  • p. Iwona Bebek- Dyrektor Szkoły, Przewodnicząca Komisji
  • p. Barbara Szlachta- zastępca Przewodniczącej Komisji
  • p. Katarzyna Owczarzy
  • p. Małgorzata Gross- Sekretarz Komisji
  • p. Urszula Żurawska
  • p. Martyna Weres 
  • p. Agnieszka Ptak

Super Szybiniak 2022

Super Szybiniak 2021

Super Szybiniak 2020

Super Szybiniak 2019

Super Szybiniak 2018

Super Szybiniak 2017

Super Szybiniak 2016

Super Szybiniak 2015

 

Szybiniak Roku 2022

Szybiniak Roku 2021

Szybiniak Roku 2020

Szybiniak Roku 2019

Szybiniak Roku 2018

Szybiniak Roku 2017

Szybiniak Roku 2016

Szybiniak Roku 2015