Jesteś tutaj

technik programista

Od wielu lat nasze Technikum nr 1 znajduje się na wysokich miejscach w rankingu miesięcznika Perspektywy, będąc przy tym jedną z najlepszych szkół tego typu w województwie śląskim. Na wysokie miejsca w rankingu głównym oraz maturalnym, wpływ mają wyniki osiągane przez naszych uczniów na egzaminach zewnętrznych (matura i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie). To wszystko jest efektem konsekwentnie prowadzonej edukacji.

 

Uczniowie  kształcący się w zawodzie technik programista:

uczą się :

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią;
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych, desktopowych i mobilnych
 • programowania w popularnych językach programowania,
 • programowania robotów z wykorzystaniem zestawów do nauki robotyki,
 • programowania Arduino.

 Uczestniczą w:

 • zajęciach tworzenia serwisów internetowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii webowych,
 • lekcjach programowania, gdzie poznają tajniki programowania desktopowego i mobilnego,
 • wycieczkach edukacyjnych,
 • zajęciach praktycznych odbywających się u pracodawcy,
 • praktykach zawodowych w firmach z branży programistycznej i nie tylko,
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 Przygotowywani są do:

 • zdania matury,
 • zdobycia zawodu, dającego dobre perspektywy na przyszłość,
 • zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 • pracy na stanowisku: programisty, administratora bazami danych, webmastera.
 • kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Rozszerzenia: matematyka, informatyka.