Jesteś tutaj

Socjalna

Uczniowie klasy SOCJALNEJ

Uczestniczą w:

 • warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • kursie języka migowego,
 • wycieczkach edukacyjnych do instytucji o charakterze medycznym, społecznym
  i socjalnym,
 • różnych akcjach charytatywnych,
 • warsztatach filmowych w Centrum Sztuki Filmowej Kosmos w Katowicach,
 • warsztatach interpersonalnych,
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Przygotowywani są do:

 • zdania matury,
 • kontynuowania nauki na studiach: pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, związanych z ratownictwem medycznym, pielęgniarstwem, terapią zajęciową itp. lub w szkołach policealnych na kierunkach: opiekun medyczny, masażysta, asystent  osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy, opiekun w domu pomocy społecznej,             pracownik socjalny, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna, fizjoterapeuta, elektroradiolog, kosmetyczka, dietetyk i innych.

Zdobywają:

 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy w  sytuacjach zagrożenia życia,
 • wiedzę w zakresie technik udzielania pomocy osobom chorym i starszym,
 • pewność siebie
 • umiejętność pracy z ludźmi
 • umiejętność pracy zespołowej
 • wiedzę potrzebną do kontynuowania nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Rozszerzenia: j. polski, biologia

Przedmiot uzupełniający: podstawy opieki medycznej i pracy socjalnej oraz
                                         biomedyczne podstawy rozwoju