Jesteś tutaj

Konferencje

Terminy Konferencji:

  1. 30.08.2022 r.- konferencja plenarna cz. I,
  2. 31.08.2022 r.- konferencja plenarna cz. II,
  3. 15.09.2022 r. – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego, szkolenie dot. organizacji egz. zewnętrznych 2023
  4. listopad 2022 r. – konferencja RP - komunikowanie  wyników egzaminów zewnętrznych,
  5. 13.01.2023 r. – konferencja klasyfikacyjna śródroczna,
  6. 02.02.2023 r. – konferencja analityczno - plenarna,
  7. marzec 2023 r. – zebranie szkoleniowe,
  8. 24.04.2023 r. – konferencja klasyfikacyjna klas programowo najwyższych,
  9. 19.06.2023 r. – konferencja klasyfikacyjna roczna,
  10.  30.06.2023 r.– konferencja analityczna RP (termin może ulec zmianie).