Jesteś tutaj

Konferencje

Terminy Konferencji:

  1. 30.08.2021 r.- konferencja plenarna cz. I,
  2. 31.08.2021 r.- konferencja plenarna cz. II,
  3. 15.09.2021 r. – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego, szkolenie dot. organizacji egz. zewnętrznych 2022
  4. ??.11.2021 r. – konferencja RP - komunikowanie  wyników egzaminów zewnętrznych,
  5. 13.01.2022 r. – konferencja klasyfikacyjna śródroczna,
  6. 27.01.2022 r. – konferencja analityczno - plenarna,
  7. ??.03.2022 r. – zebranie szkoleniowe,
  8. 25.04.2022 r. – konferencja klasyfikacyjna klas programowo najwyższych,
  9. 20.06.2022 r. – konferencja klasyfikacyjna roczna,
  10. 1.07.2022 r.– konferencja analityczna RP (termin może ulec zmianie).