Jesteś tutaj

Konferencje

Terminy Konferencji:

- 30.08.2018 r.- konferencja szkoleniowa,
- 31.08.2018 r.- konferencja plenarna,
- 13.09.2018 r. – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego, szkolenie - egz. zewnętrzne 2018, „Szkoła kompetencji”,
- .10.2018 r. – konferencja szkoleniowa RP, komunikowanie  egzaminów zewnętrznych,
- 17.01.2019 r. – konferencja klasyfikacyjna śródroczna,
- 24.01.2018 r. – konferencja analityczno - plenarna,
- .03.2019 r. – zebranie szkoleniowe,
- 17.04.2019 r. – konferencja klasyfikacyjna klas programowonajwyższych,
- 17.06.2019 r. – konferencja klasyfikacyjna roczna,
- 28.06.2019 r.– konferencja analityczna RP (termin może ulec zmianie).