Jesteś tutaj

Konferencje

Terminy Konferencji:

1)    28.08.2020 r.- konferencja plenarna cz. I,
2)    31.08.2020 r.- konferencja plenarna cz. II,
3)    15.09.2020 r. – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego, szkolenie - egz. zewnętrzne 2021
4)    ??.11.2020 r. – konferencja RP - komunikowanie  wyników egzaminów zewnętrznych,
5)    14.01.2021 r. – konferencja klasyfikacyjna śródroczna,
6)    28.01.2021 r. – konferencja analityczno - plenarna,
7)    .03.2021 r. – zebranie szkoleniowe,
8)    27.04.2021 r. – konferencja klasyfikacyjna klas programowo najwyższych,
9)    22.06.2021 r. – konferencja klasyfikacyjna roczna,
10)     2.07.2021 r.– konferencja analityczna RP (termin może ulec zmianie).