Jesteś tutaj

Konferencje

Terminy Konferencji:

1)    29.08.2019r.- konferencja plenarna cz. I,
2)    30.08.2019r.- konferencja plenarna cz. II,
3)    12.09.2019r. – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego, szkolenie - egz. zewnętrzne 2020,
4)    3.10. 2019r. lub 31.10.2019r. – konferencja szkoleniowa
5)    ??.11.2019r. – konferencja RP - komunikowanie  wyników egzaminów zewnętrznych,
6)    27.01.2020r. – konferencja klasyfikacyjna śródroczna,
7)    06.02.2020r. – konferencja analityczno - plenarna,
8)    .03.2020r. – zebranie szkoleniowe,
9)    22.04.2020r. – konferencja klasyfikacyjna klas programowo najwyższych,
10)    22.06.2020r. – konferencja klasyfikacyjna roczna,
11)    03.07.2020r.– konferencja analityczna RP (termin może ulec zmianie).