Jesteś tutaj

technik informatyk

Od wielu lat nasze Technikum nr 1 znajduje się na wysokich miejscach w rankingu miesięcznika Perspektywy, będąc przy tym jedną z najlepszych szkół tego typu w województwie śląskim. Na wysokie miejsca w rankingu głównym oraz maturalnym, wpływ mają wyniki osiągane przez naszych uczniów na egzaminach zewnętrznych (matura i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie). To wszystko jest efektem konsekwentnie prowadzonej edukacji.

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk

uczą się :

 • administrowania systemami operacyjnymi z rodziny Windows i Linux,
 • diagnozowania usterek i serwisowania sprzętu komputerowego w nowoczesnym laboratorium Urządzeń Techniki Komputerowej,
 • administrowania sieciowymi systemami Windows Server,
 • zasad projektowania, budowy i utrzymania sieci komputerowych,
 • projektowania serwisów internetowych z wykorzystaniem języka: HTML5, CSS3, JavaScript i PHP,
 • zarządzania bazami danych,
 • programowania desktopowego i mobilnego w językach: C, C++, Visual C, Java, a także z wykorzystaniem zestawów do nauki robotyki LEGO Mindstorms EV3,
 • tworzenia własnych ikon, banerów, ulotek i plakatów,
 • projektowania 3D (z wykorzystaniem drukarki 3D) i animacji komputerowych.

uczestniczą w:

 • zajęciach w laboratorium urządzeń technik komputerowych, na których poznasz tajniki pracy serwisanta sprzętu komputerowego,
 • lekcjach, na których zdobywają umiejętności administrowania systemami operacyjnymi,
 • lekcjach projektowania sieci komputerowych,
 • zajęciach tworzenia serwisów internetowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii webowych,
 • lekcjach programowania, gdzie poznają tajniki programowania desktopowego i mobilnego,
 • wycieczkach edukacyjnych,
 • zajęciach praktycznych odbywających się u pracodawcy,
 • praktykach zawodowych w firmach z branży informatycznej i nie tylko,
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

przygotowywani są do:

 • zdania matury,
 • zdobycia zawodu, dającego dobre perspektywy na przyszłość,
 • zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 
 • pracy na stanowisku: diagnosty i serwisanta sprzętu komputerowego, administratora bazami danych, webmastera, czy administratora sieci komputerowych,
 • kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Rozszerzenia: matematyka, fizyka.