Jesteś tutaj

Dlaczego warto wybrać Szybina

ZS. im Wł. Szybińskiego to szkoła łącząca nowoczesność i tradycję. Doświadczenie, które zdobywamy od ponad 70 lat istnienia naszej szkoły pozwala nam efektywnie kształtować naszą ofertę edukacyjną i dostosowywać ją do potrzeb uczniów  oraz wymagań zarówno wyższych uczelni, jak i rynku pracy. Na nasz ZS składa się Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum, w którym kształcimy w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik logistyk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

W ogólnopolskim rankingu szkół średnich, ogłoszonym w styczniu 2022 r., przez miesięcznik „Perspektywy”, nasze Technikum zajęło drugie miejsce na Śląsku. I nie jest to osiągnięcie jednorazowe, od początku notowań prawie zawsze byliśmy na podium, kilka razy na jego najwyższym stopniu.W rankingu maturalnym mamy 1 miejsce w powiecie i 16 w kraju. Warto podkreślić, że na ostateczną ocenę składają się wyniki egzaminów zarówno z obowiązkowych i dodatkowych przedmiotów maturalnych, jak i z egzaminów zawodowych. Na te świetne rezultaty wpływa wiele elementów. W szkole panuje przyjazna atmosfera, której inni mogą nam tylko pozazdrościć. Zależy nam bowiem zarówno na wysokim poziomie nauczania, jak i na tym, by uczniowie czuli się tutaj jak najlepiej.Dzięki indywidualizacji nauczania uczniowie mogą tu osiągać wyniki na miarę swoich uzdolnień i możliwości.

Wszystkim, którzy chcą rozwijać własne umiejętności czy talenty proponujemy wiele zajęć dodatkowych i różnych kółek zainteresowań. Mamy swój szkolny zespół teatralny, filmowy, wiele dodatkowych lekcji z języków obcych (na różnych poziomach), mnóstwo pozalekcyjnych zajęć sportowych, spotkań w kołach przedmiotów ścisłych, w tym informatycznych. To przynosi efekty – nasi uczniowie zdobywają wiele nagród w olimpiadach, konkursach i zawodach artystycznych (teatralnych, muzycznych), językowych, przedmiotowych (humanistycznych, przyrodniczych i matematyczno-fizycznych), sportowych.

Od sześciu lat SZYBIŃSKI to nie tylko LICEUM I TECHNIKUM INFORMATYCZNE, ale także LOGISTYCZNE i - od trzech lat - PROGRAMISTYCZNE.W zeszłym roku otworzyliśmy nowy zawód - TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ  Poszerzenie oferty edukacyjnej było odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Wszystkie wymienione wyżej zawody należą do najbardziej cenionych zawodów przyszłości. Nie dziwi więc bardzo duże zainteresowanie nimi. Uczniowie wszystkich kierunków odbywają 8-tygodniową praktyczną naukę zawodu
w specjalistycznych firmach, niektórzyzagranicą.

Podobne zmiany mają miejsce w liceum, w którym od wielu już lat wielką popularnością cieszy się klasa wojskowa. Strzałem w dziesiątkę okazała się też utworzona sześć lat temu klasa socjalna, której absolwenci, a raczej absolwentki mówią nam, że są bardzo zadowolone z dokonanego kiedyś wyboru. Trzy lata w tej klasie stanowiły solidne przygotowanie do zdania matury na dobrym poziomie, a dodatkowo umożliwiły zdobycie wielu umiejętności związanych z pierwszą pomocą, czy nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych. Były też oczywiście świetną przygodą.

Od trzech lat proponujemy nowy profil - klasę ogólną, która cieszy się coraz większym powodzeniem. Wielu z Was nie wie jeszcze do końca, które przedmioty zdawać na maturze na poziomie rozszerzonym, a już tym bardziej, co konkretnie robić po jej zdaniu. W związku
z powyższym wybór właściwej szkoły średniej i klasy w tej szkole bywa trudny.Właśnie dlatego proponujemy Wam taką klasę, w której wybór będzie można przesunąć przynajmniej o rok lub dwa. Przygotowujemy w niej przede wszystkim do zdania matury z wszystkich przedmiotów obowiązkowych na obydwu poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Rozszerzenia w tej klasie to: język angielski  i język polski Dla wielu uczniów prawdziwym wyzwaniem na maturze jest matematyka. Na profilu ogólnym przygotujemy Was do jej zdania według indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Klasa ogólna, będzie więc taką, w której przygotujemy Cię do zdawania zarówno języków polskiego i angielskiego, jak i matematyki. Równocześnie będziesz mógł dopiero w drugiej lub trzeciej klasie zdecydować, który z tych przedmiotów zdawać również na poziomie rozszerzonym.

Nasza szkoła tętni życiem. Na wielu poziomach. Tu ciągle się coś dzieje, a tradycyjne lekcje są tylko częścią procesu edukacyjnego. Uważamy, że szkoła nie tylko nie musi, ale po prostu nie może być nudna. Dlatego poza urozmaicaniem zajęć lekcyjnych organizujemy wiele wycieczek i wyjść pozaszkolnych, są to m.in.: ogniska integracyjne dla klas pierwszych, kuligi, rajdy górskie, kilkudniowe wycieczki edukacyjno-rekreacyjne, wyjścia do kina, teatru, różnych instytucji naukowych, finansowych, samorządowych. Wiele z tych wycieczek finansowanych jest z funduszy różnych projektów, w których bierzemy udział. W ramach wymian międzynarodowych uczniowie mają możliwość wyjazdu do Niemiec, Czech, Austrii, czy Węgier, co sprzyja doskonaleniu języków obcych, ułatwia zawieranie nowych przyjaźni
i znajomości. Jesteśmy znani z tego, że potrafimy pogodzić wysoki poziom nauczania z przyjazną i życzliwą atmosferą, o czym świadczą zarówno wyniki, jak i zadowoleni absolwenci.

 

Przyjdź do nas, bo:

 • jesteśmy życzliwi i nigdy nie zostawimy Cię z jakimkolwiek problemem samego 
 • mamy ciekawą i sprawdzoną ofertę edukacyjną,
 • posiadamy własne tereny zielone wokół szkoły,
 • panuje u nas świetna atmosfera,
 • jesteśmy nowocześni, zarówno jeśli chodzi o nauczycieli i ich metody nauczania, jak
  i o sprzęt, co doskonale sprawdza się w tym trudnym okresie pandemii
 • mamy boisko, trybuny na sali gimnastycznej, szafki na ubrania, sklepik,
 • posiadamy świeżo wyremontowany, bardzo nowoczesny i tani internat
 • jesteśmy szkołą bezpieczną i dbającą o to, by wszyscy czuli się u nas dobrze,
 • umożliwiamy Ci indywidualny rozwój w bardzo wielu dziedzinach: artystycznych, naukowych, sportowych,
 • chcemy Cię mobilizować do dobrych wyników w nauce, ale szanujemy to, że możesz mieć różne zainteresowania pozaszkolne,
 • doceniamy Cię i dlatego jesteśmy doceniani w rankingach,
 • a gdybyś się zasapał  - w ogromnej bibliotece jest ogromna kanapa...