Jesteś tutaj

Dlaczego warto wybrać Szybina

ZS. im Wł. Szybińskiego to szkoła łącząca nowoczesność i tradycje. W tym roku obchodzimy 68-cio lecie istnienia. Zdobyte przez ten czas doświadczenie pozwala nam efektywnie kształtować naszą ofertę edukacyjną i dostosowywać ją do potrzeb uczniów  oraz wymagań zarówno wyższych uczelni, jak i rynku pracy. Na nasz ZS składa się Liceum Ogólnokształcące, Technikum Informatyczne i Technikum Logistyczne.

W ogólnopolskim rankingu szkół średnich, ogłoszonym w styczniu 2018 r., przez tygodnik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy”, nasze Technikum zajęło piąte miejsce na Śląsku. W rankingu maturalnym mamy 2 miejsce w województwie i 11 miejsce w Polsce!

To już kolejny sukces naszej szkoły, która w ostatnich 6 latach nasza szkoła zawsze była na podium w województwie. Również w rankingu ogólnopolskim od wielu lat utrzymujemy wysoką pozycję, około 20 miejsca.

Warto podkreślić, że na ostateczną ocenę składają się wyniki egzaminów zarówno z obowiązkowych i dodatkowych przedmiotów maturalnych, jak i z egzaminów zawodowych. Na te świetne rezultaty składa się szereg elementów.

W szkole panuje przyjazna atmosfera, której inni mogą nam tylko pozazdrościć. Zależy nam bowiem zarówno na wysokim poziomie nauczania, jak i na tym, by uczniowie czuli się tutaj jak najlepiej.

Wszystkim, którzy chcą rozwijać własne umiejętności czy talenty proponujemy wiele zajęć dodatkowych i różnych kółek zainteresowań. Mamy swój szkolny zespół muzyczny, teatralny, filmowy, kółko przedsiębiorczości, wiele dodatkowych lekcji z języków obcych (na różnych poziomach), mnóstwo pozalekcyjnych zajęć sportowych, spotkań w kołach przedmiotów ścisłych, w tym informatycznych. To przynosi efekty – nasi uczniowie zdobywają wiele nagród w olimpiadach, konkursach i zawodach artystycznych (teatralnych, muzycznych), językowych, przedmiotowych (humanistycznych, przyrodniczych i matematyczno-fizycznych), sportowych.

W rankingu maturalnym (w którym brane są pod uwagę tylko wyniki z obowiązkowych i dodatkowych egzaminów maturalnych) Technikum im. Wł. Szybińskiego zajęło w tym roku bardzo wysokie – 11 miejsce w Polsce. To jest wskaźnik, który mówi o poziomie nauczania w tej szkole. I nie ma tu przypadku, w poprzednich edycjach rankingu były to równie wysokie pozycje, w ostatnich czterech latach odpowiednio 19, 6, 5 i 18 miejsce w kraju (na ponad 300 szkół). Co ważne, w Szybińskim radzą sobie również ci uczniowie, którym w gimnazjum szło dość przeciętnie. Dzieje się tak także dzięki prowadzeniu bardzo wielu dodatkowych zajęć przedmiotowych, zarówno dla uczniów słabszych, którzy potrzebują powtórzyć materiał i uzupełnić braki, jak i dla tych bardzo zdolnych. M.in. dzięki indywidualizacji nauczania uczniowie mogą tu osiągać wyniki na miarę swoich uzdolnień i możliwości, bez konieczności wykupywania tzw. korków, co niestety w naszym systemie szkolnictwa bywa nadużywane, stanowiąc poważne obciążenie dla wielu domowych budżetów.

Na sukces Szybińskiego składa się nie tylko zaangażowanie nauczycieli i sprzyjająca nauce atmosfera, ale także świetna baza dydaktyczna. Pracownie wyposażone są w  najnowocześniejszy sprzęt komputerowy i multimedialny. Ponadto szkoła posiada laboratorium urządzeń techniki komputerowej, przygotowujące uczniów do pracy w roli serwisanta sprzętu komputerowego. Pracownia grafiki komputerowej wyposażona jest w drukarkę 3D, dzięki czemu uczniowie mogą urzeczywistnić swoje wirtualne projekty. Na wyposażeniu szkoły są  też programowalne zestawy LEGO Mindstorms NXT i EV3, służące do nauki podstaw robotyki.

Mamy też najlepszą w powiecie bazę sportową, na którą składają się: wielofunkcyjne boisko, dwie sale gimnastyczne, siłownia, strzelnica sportowa, lekcje w terenie i lodowisku. Pozwala to nam osiągać sukcesy w wielu zawodach, w najróżniejszych dyscyplinach.

Od czterech lat Szybiński to nie tylko Liceum i Technikum Informatyczne, ale także Logistyczne. Poszerzenie oferty edukacyjnej było odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Logistyk to jeden z najbardziej cenionych zawodów przyszłości. Nie dziwi więc bardzo duże zainteresowanie również tym kierunkiem. Uczniowie obydwu kierunków odbywają 4-tygodniową praktyczną naukę zawodu w specjalistycznych firmach, niektórzy zagranicą.

Podobne zmiany mają miejsce w liceum, w którym od wielu już lat wielką popularnością cieszy się klasa wojskowa, a strzałem w dziesiątkę okazała się utworzona trzy lata temu klasa socjalna. Równie atrakcyjna ofertą okazała się otwarta w zeszłym roku klasa o profilu społeczno - medialnym. Podobnie jak w przypadku innych klas jej otwarcie zostało dokładnie przemyślane i przygotowane i pewnie dlatego ucząca się w niej młodzież jest bardzo zadowolona z jej otwarcia.

Nasza szkoła tętni życiem. Na wielu poziomach. Tu ciągle się coś dzieje, a tradycyjne lekcje są tylko częścią procesu edukacyjnego. Uważamy, że szkoła nie tylko nie musi, ale po prostu nie może być nudna. Dlatego poza urozmaicaniem zajęć lekcyjnych organizujemy wiele wycieczek i wyjść pozaszkolnych, są to m.in.: ogniska integracyjne dla klas pierwszych, kuligi, rajdy górskie, kilkudniowe wycieczki edukacyjno-rekreacyjne, wyjścia do kina, teatru, różnych instytucji naukowych, finansowych, samorządowych. Wiele z tych wycieczek finansowanych jest z funduszy różnych projektów, w których bierzemy udział. W ramach wymian międzynarodowych uczniowie mają możliwość wyjazdu do Niemiec, Czech, Austrii, czy Węgier, co sprzyja doskonaleniu języków obcych, ułatwia zawieranie nowych przyjaźni i znajomości.

Współpracujemy nie tylko ze szkołami partnerskimi, ale także z wyższymi uczelniami, m.in. z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. We wrześniu ubiegłego roku podpisaliśmy umowę o stałej współpracy Uniwersytetem Śląskim, w ramach której pracownicy uczelni prowadzą u nas różnego rodzaju lekcje warsztatowe.

Uczniowie uzdolnieni artystycznie mogą wykazać się swoimi talentami m.in. na organizowanym corocznie charytatywnym Koncercie Wiosennym, czy też wziąć udział w „Warsztatach z Mistrzem”, czyli w zajęciach teatralnych z jakimś znanym aktorem. Najlepsi uczniowie Technikum mogą skorzystać z zagranicznych praktyk zawodowych (bezcenna rzecz w CV). Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Na tych, którzy mają daleko czeka internat, na głodnych szkolny sklepik w Hadesie i stołówka. Wszyscy mogą skorzystać z darmowego Wi-Fi.

Jesteśmy znani z tego, że potrafimy pogodzić wysoki poziom nauczania z przyjazną i życzliwą atmosferą, o czym świadczą zarówno wyniki, jak i zadowoleni absolwenci.