Jesteś tutaj

Dlaczego warto wybrać Szybina

    ZS. im Wł. Szybińskiego to szkoła łącząca nowoczesność i tradycje. Za rok będziemy obchodzić 70- lecie istnienia. Zdobyte przez ten czas doświadczenie pozwala nam efektywnie kształtować naszą ofertę edukacyjną i dostosowywać ją do potrzeb uczniów  oraz wymagań zarówno wyższych uczelni, jak i rynku pracy. Na nasz ZS składa się Liceum Ogólnokształcące, Technikum Informatyczne, Technikum Programistyczne  i Technikum Logistyczne.

    W ogólnopolskim rankingu szkół średnich, ogłoszonym w styczniu 2019 r., przez tygodnik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy”, nasze Technikum zajęło czwarte miejsce na Śląsku. W rankingu maturalnym mamy 3 miejsce w województwie i 19 miejsce w Polsce!
    Warto podkreślić, że na ostateczną ocenę składają się wyniki egzaminów zarówno z obowiązkowych i dodatkowych przedmiotów maturalnych, jak i z egzaminów zawodowych. Na te świetne rezultaty wpływa szereg elementów.
    W szkole panuje przyjazna atmosfera, której inni mogą nam tylko pozazdrościć. Zależy nam bowiem zarówno na wysokim poziomie nauczania, jak i na tym, by uczniowie czuli się tutaj jak najlepiej.

    Wszystkim, którzy chcą rozwijać własne umiejętności czy talenty proponujemy wiele zajęć dodatkowych i różnych kółek zainteresowań. Mamy swój szkolny zespół teatralny, filmowy, kółko przedsiębiorczości, wiele dodatkowych lekcji z języków obcych (na różnych poziomach), mnóstwo pozalekcyjnych zajęć sportowych, spotkań w kołach przedmiotów ścisłych, w tym informatycznych. To przynosi efekty – nasi uczniowie zdobywają wiele nagród w olimpiadach, konkursach i zawodach artystycznych (teatralnych, muzycznych), językowych, przedmiotowych (humanistycznych, przyrodniczych i matematyczno-fizycznych), sportowych.

    W rankingu maturalnym (w którym brane są pod uwagę tylko wyniki z obowiązkowych i dodatkowych egzaminów maturalnych) Technikum im. Wł. Szybińskiego zajęło w tym roku bardzo wysokie – 19 miejsce w Polsce. To jest wskaźnik, który mówi o poziomie nauczania w tej szkole. I nie ma tu przypadku, w poprzednich edycjach rankingu były to równie wysokie pozycje, w ostatnich czterech latach odpowiednio  6, 5, 18 i 11 miejsce w kraju (na ponad 300 szkół). Co ważne, w Szybińskim radzą sobie również ci uczniowie, którym w gimnazjum szło dość przeciętnie. Dzieje się tak także dzięki prowadzeniu bardzo wielu dodatkowych zajęć przedmiotowych, zarówno dla uczniów słabszych, którzy potrzebują powtórzyć materiał i uzupełnić braki, jak i dla tych bardzo zdolnych. M.in. dzięki indywidualizacji nauczania uczniowie mogą tu osiągać wyniki na miarę swoich uzdolnień i możliwości, bez konieczności wykupywania tzw. korków, co niestety w naszym systemie

    Od czterech lat Szybiński to nie tylko Liceum i Technikum Informatyczne, ale także Logistyczne i - od tego roku - Programistyczne. Poszerzenie oferty edukacyjnej było odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Logistyk to jeden z najbardziej cenionych zawodów przyszłości. Nie dziwi więc bardzo duże zainteresowanie również tym kierunkiem. Uczniowie wszystkich kierunków odbywają 4-tygodniową praktyczną naukę zawodu w specjalistycznych firmach, niektórzy zagranicą.
Podobne zmiany mają miejsce w liceum, w którym od wielu już lat wielką popularnością cieszy się klasa wojskowa. Strzałem w dziesiątkę okazała się też utworzona trzy lata temu klasa socjalna, której pierwsi absolwenci, a raczej absolwentki mówią nam, że są bardzo zadowolone z dokonanego kiedyś wyboru. Trzy lata w tej klasie stanowiły solidne przygotowanie do zdania matury na dobrym poziomie, a dodatkowo umożliwiły zdobycie wielu umiejętności związanych z pierwszą pomocą, czy nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych. Były też oczywiście świetną przygodą.

W tym roku proponujemy Wam nowy profil - klasę ogólną. Wielu z Was nie wie jeszcze do końca, które przedmioty zdawać na maturze na poziomie rozszerzonym, a już tym bardziej, co konkretnie robić po jej zdaniu. W związku z powyższym wybór właściwej szkoły średniej i klasy w tej szkole staje się bardzo trudny, a nawet nieco abstrakcyjny. My to rozumiemy i właśnie dlatego proponujemy Wam taką klasę, w której wybór będzie można przesunąć przynajmniej o rok lub dwa. Przygotowujemy w niej przede wszystkim do zdania matury z wszystkich przedmiotów obowiązkowych na obydwu poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Rozszerzenia w tej klasie to: język angielski (którego znajomość przyda się zarówno w życiu, jak i na każdym kierunku studiów, jest to też przedmiot, który można zdawać również jako rozszerzony na maturze) i język polski (ten przedmiot jest oczywiście obowiązkowy na podstawie, ale można go też zdawać na poziomie rozszerzonym). Dla wielu uczniów prawdziwym wyzwaniem na maturze jest matematyka. Na profilu ogólnym przygotujemy Was do jej zdania i to na obydwu poziomach, według indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Klasa ogólna, będzie więc taką, w której przygotujemy Cię do zdawania zarówno języków polskiego i angielskiego, jak i matematyki. Równocześnie będziesz mógł dopiero w drugiej lub trzeciej klasie zdecydować, który z tych przedmiotów zdawać również na poziomie rozszerzonym.

    Nasza szkoła tętni życiem. Na wielu poziomach. Tu ciągle się coś dzieje, a tradycyjne lekcje są tylko częścią procesu edukacyjnego. Uważamy, że szkoła nie tylko nie musi, ale po prostu nie może być nudna. Dlatego poza urozmaicaniem zajęć lekcyjnych organizujemy wiele wycieczek i wyjść pozaszkolnych, są to m.in.: ogniska integracyjne dla klas pierwszych, kuligi, rajdy górskie, kilkudniowe wycieczki edukacyjno-rekreacyjne, wyjścia do kina, teatru, różnych instytucji naukowych, finansowych, samorządowych. Wiele z tych wycieczek finansowanych jest z funduszy różnych projektów, w których bierzemy udział. W ramach wymian międzynarodowych uczniowie mają możliwość wyjazdu do Niemiec, Czech, Austrii, czy Węgier, co sprzyja doskonaleniu języków obcych, ułatwia zawieranie nowych przyjaźni i znajomości.
    Jesteśmy znani z tego, że potrafimy pogodzić wysoki poziom nauczania z przyjazną i życzliwą atmosferą, o czym świadczą zarówno wyniki, jak i zadowoleni absolwenci.