Jesteś tutaj

technik logistyk

Od wielu lat nasze Technikum nr 1 znajduje się na wysokich miejscach w rankingu miesięcznika Perspektywy, będąc przy tym jedną z najlepszych szkół tego typu w województwie śląskim. Na wysokie miejsca w rankingu głównym oraz maturalnym, wpływ mają wyniki osiągane przez naszych uczniów na egzaminach zewnętrznych (matura i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie). To wszystko jest efektem konsekwentnie prowadzonej edukacji.

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk

uczą się:

 • organizowania stanowiska pracy w dziale logistycznym,
 • sprawnego posługiwania się językiem obcym w biznesie
 • obsługiwania programów komputerowych do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • prowadzenia korespondencji  w sprawach spedycyjnych i logistycznych,
 • kierowania zespołem pracowników, pracy w zespole i prowadzenia negocjacji,
 • podejmowania szybkich decyzji,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • planowania kariery zawodowej.

uczestniczą w:

 • zajęciach, w których wykorzystywane są najnowsze programy stosowane przez przedsiębiorstwa z zakresu transportu, spedycji i logistyki: E-mapa Transport Plus Europa, TransSped SQL, Subiekt GT,
 • edukacyjnych wycieczkach do firm i przedsiębiorstw, w czasie których doświadczają praktycznej strony logistyki,
 • praktykach zawodowych w firmach produkcyjnych, handlowych lub usługowych,
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

przygotowywani są do:

 • zdania matury,
 • zdania kwalifikacji w zawodzie technik logistyk,
 • pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach stosujących różne rozwiązania logistyczne, zajmujących się produkcją, handlem, usługami,
 • podjęcia studiów w zakresie: logistyki,  transportu i spedycji, zarządzania oraz ekonomii
  i innych.

     Rozszerzenia: matematyka, geografia.