Jesteś tutaj

Kolejny etap rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Czas pracy komisji rekrutacyjnej:
piątek, 12.07.: godz. 9.00 - 15.00
poniedziałek, 15.07.: godz. 8.00 - 15.00
wtorek, 16.07. - czwartek, 18.07.: godz. 9.00 - 15.00

UWAGA. Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego.

Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego odbędzie się
9 lipca 2024 r. o godzinie 11.00 w sali gimnastycznej

Drodzy Ósmoklasiści - kandydaci do OPW (Oddziału Przygotowania Wojskowego), Szanowni Rodzice!

Kolejny termin testów sprawnościowych - 3.07.2024, godz. 9.00 (sala gimnastyczna).

ZAPRASZAMY!

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH !

Stypendium za wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2023/2024 otrzymują:

1.Jakub Żyrek                                                         klasa  3TP                        

Strony