Jesteś tutaj

Rodzice

INFORMACJE Z SANEPIDU DOTYCZĄCE KWARANTANNY

Terminy zebrań z rodzicami i konsultacji dla rodziców***:

 1. 21.09.2021 r – zebrania rodziców klas pierwszych i klas maturalnych III LO -  godz. 1600
 2. 23.09.2021 r – zebrania rodziców klas pierwszych i klas maturalnych T nr 1 -  godz. 1600
 3. 22 – 23.2021 - zebrania rodziców pozostałych klas w formie online. Godzinę uzgadnia wychowawca z rodzicami.
 4. 30.09.2021 r.  - zebranie przedstawicieli oddziałowych Rad Rodziców - godz. 1600 - aula
 5. 13.10.2021 r. – konsultacje dla rodziców po uprzednim umówieniu się z nauczycielem:  1500-1600  – zalecane spotkania online
 6. 18.11.2021 r. – konsultacje dla rodziców po uprzednim umówieniu się z nauczycielem: 1500-1600  – zalecane spotkania online
 7. 02.12.2021 r. - zebrania rodziców - godz. 1600 - forma zostanie ustalona w późniejszym terminie
 8. 10.02.2022 r. -  konsultacje dla rodziców po uprzednim umówieniu się z nauczycielem: 1500-1600 - forma zostanie ustalona
  w późniejszym terminie
 9. 17.03.2022 r. – zebrania rodziców: 1600 – forma zostanie ustalona w późniejszym terminie
 10. 21.04.2022 r. - konsultacje dla rodziców: 1500-1600 - forma zostanie ustalona w późniejszym terminie
 11.  25.05.2022 r. – zebrania rodziców: 1600 - forma zostanie ustalona w późniejszym terminie

 

Zebranie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców:   30 wrzesień 2021r. godz. - 1600

***Terminy zebrań mogą ulec zmianie w związku z aktualną sytuacją pandemiczną

 

Do pobrania w BIP:

Dokumenty dotyczące skierowania do:

 1. Nauczania indywidualnego
 2. Kształcenia Specjalnego
 3. Zwolnienie z lekcji WF
 4. Zaświadczenie lekarza sportowego

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego
ul. Kraszewskiego 11, 43-400 Cieszyn

Uwaga Zmiana numeru konta:
Nowe konto Bank Spółdzielczy: 36 8113 0007 2001 0051 6875 0001