Jesteś tutaj

Patron

Władysław Szybiński

Władysław Szybiński 1849 - 1909, twórca pierwszej szkoły rolniczej na Śląsku Cieszyńskim, działacz społeczny, publicysta. Urodził się w Hrohorowie w Samborskim (obecna Ukraina). W Samborze ukończył gimnazjum, a następnie w Dublach Wyższą Szkołę Rolniczą (obecnie Państwowy Lwowski Uniwersytet Rolniczy). Po studiach zajmował się gospodarowaniem na własnym majątku w Monastercu Wielkim w Galicji, a później jako zarządcza dóbr królewskich Leona Sapiehy.

W 1883 roku po śmierci ojca i sprzedaży majątku przeniósł się do Lwowa, gdzie pogłębiał swoje wiadomości fachowe i aktywnie pracował naukowo jako redaktor Gospodarza i jako współpracownik gazet: Rolnik, Sylwan, Chata, Nowiny i Niedziela.

W latach 1885 - 1889 pracował w Cesarsko Królewskim Galicyjskim Towarzystwie Gospodarskim, następnie zaś przez trzy lata jako instruktor Kółek Rolniczych. W okresie 1893 - 1896 pracował w szkolnictwie jako kierownik szkoły uprawy lnu w Gródku Jagiellońskim i w Horodence.

Na Śląsk Cieszyński przeniósł się w 1896 roku i tu założył Zimową Szkołę Rolniczą, której był kierownikiem. Od początku pobytu na Śląsku Cieszyńskim był działaczem Towarzystwa Rolniczego w Cieszynie (które istnieje już od 1868 roku).

Zimowa Szkoła Rolnicza ma wielkie zasługi wobec rolników, wydała uczniów dobrych i chętnych, zapalonych do pracy na roli. Pokolenie młodych rolników, które wychował przez 14 lat. Nie zapomniał przy tym o obowiązkach jako Polaka. Zawsze umiał przy każdej sposobności dorzucić w duszę uczniów iskierkę zapału do sprawy polskiej. Jako kierownik szkoły był przez wychowanków lubiany.

Przez szereg lat był redaktorem Rolnika Szląskiego, prowadząc w nim dział naukowo - rolniczy. Publikował również w Dzienniku Cieszyńskim i Gwiazdce Cieszyńskiej. Pisał w sposób popularny i łatwo zrozumiały dla wszystkich, popularyzując nowoczesne rolnictwo. Wygłaszał w terenie wiele odczytów dla rolników zakładając jednocześnie Kółka Rolnicze.

Był poliglotą i biegle posługiwał się rosyjskim, niemieckim, francuskim, duńskim i włoskim co pomogło mu utrzymywać szeroką korespondencję i bezpośrednie kontakty z zagranicą. Jego szkołę ukończyło 201 absolwentów. Oddał "swojej" szkole cenne własne zbiory, które z roku na rok uzupełniał. Był honorowym członkiem Towarzystwa Rolniczego w Cieszynie.

W. Szybiński zmarł 17 lutego 1909 roku. W czasie pogrzebu jeden z jego wychowanków wygłosił przemówienie mówiąc m.in.: "Oto twoja cicha niezmordowana praca nad nami nie została bezowocna. Cały zastęp młodych rolników śląskich pokochał bliżej swe ojcowskie niwy, doznając w zamian za to wdzięczność od tej ziemi rodzicielki. Ten zastęp rolników, patrzących z pogodniejszym obliczem w przyszłość - To twój pomnik żywy."

W okresie międzywojennym miasto Cieszyn uczciło jego pamięć nadając jednej z ulic imię Władysława Szybińskiego. Po drugiej wojnie światowej 1 września 1960 roku Zespół Szkół Rolniczo - Technicznych (obecny Zespół Szkół nr 1 w Cieszynie) otrzymał imię W. Szybińskiego. Dowodem pamięci po Nim jest również tablica wmurowana w budynku administracyjnym.

Wydał wiele książek i broszur m.in.:

  • Hodowla bydła;
  • Ogólne zasady hodowli bydła;
  • Pomoc przy porodzie;
  • Choroby nierogacizny;
  • Uprawa roślin pastewnych;
  • Uprawa roślin okopowych;
  • Nauka o nawozach.
Michał Wawrzyczek