Jesteś tutaj

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Od wielu lat nasze Technikum nr 1 znajduje się na wysokich miejscach w rankingu miesięcznika Perspektywy, będąc przy tym jedną z najlepszych szkół tego typu w województwie śląskim. Na wysokie miejsca w rankingu głównym oraz maturalnym, wpływ mają wyniki osiągane przez naszych uczniów na egzaminach zewnętrznych (matura i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie). To wszystko jest efektem konsekwentnie prowadzonej edukacji.

 

Uczniowie  kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej:

Uczą się :

 • przygotowania materiałów do drukowania cyfrowego z uwzględnieniem druku 3D,
 • obsługi różnego rodzaju programów graficznych przeznaczonych do obróbki i projektowania grafiki wektorowej, rastrowej, czy modelowania 3D,
 • tworzenia ebooków z wykorzystaniem programów do publikacji,
 • obróbki materiałów graficznych i tekstów z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
 • prowadzenia procesów drukowania cyfrowego,
 • komputerowego łamania tekstu, korekcji kolorów w plikach graficznych,
 • modelowania obiektów 3D przeznaczonych do druku 3D.

 Uczestniczą w:

 • zajęciach, na których nauczą się wykonywania projektów graficznych prac przeznaczonych do publikacji elektronicznej,
 • przygotowaniu materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych (ulotek, wizytówek, banerów, itp.),
 • lekcjach, w trakcie których tworzą animacje, banery i efekty specjalne, wykorzystywane w mediach telewizyjnych i w internecie.
 • wycieczkach edukacyjnych,
 • praktykach zawodowych w firmach z branży reklamowej, poligraficznej oraz drukarniach cyfrowych.

 Przygotowywani są do:

 • zdania matury,
 • zdobycia zawodu, dającego dobre perspektywy na przyszłość,
 • zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
 • kontynuowania nauki na studiach wyższych, ma kierunkach związanych z grafiką komputerową
 • pracy w firmach poligraficznych i agencjach reklamowych.

 Rozszerzenia: matematyka, język angielski.