Jesteś tutaj

Praktyki zawodowe

TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM w roku szkolnym 2017/18:

 

technik informatyk

klasa 3a TI  (2 - 30 maja 2018 r., 4 tygodnie, 160 godzin)

klasa 3b TI  (2 - 30 maja 2018 r., 4 tygodnie, 160 godzin)

 

technik logistyk

klasa 3 TL  (2 - 30 maja 2018 r., 4 tygodnie, 160 godzin)

 

Uczniowie wyjeżdżający na staż zagraniczny z programu Erasmus+:

Staże zagraniczne:

   technikum informatyczne (Anglia): 30.04.2018 - 11.05.2018, 2 tygodnie, 80 godzin

   technikum logistyczne (Niemcy):  30.04.2018 - 11.05.2018, 2 tygodnie, 80 godzin

praktyki zawodowe w Polsce: 14.05.2018 - 25.05.2018, 2 tygodnie, 80 godzin

 

 

TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM w roku szkolnym 2018/19:

Wg nowej podstawy programowej uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk (uczęszczający do technikum od roku szkolnego 2017/2018, a więc uczniowie obecnych klas pierwszych), odbywają praktyki:
- w klasie 2 (5h raz w tygodniu, przez cały rok szkolny) oraz
- w klasie 3 (4 tyg., 160 godzin, tzw. praktyka "miesięczna").