Jesteś tutaj

Ogólna

Uczniowie klasy OGÓLNEJ

Uczestniczą w:

 • dostosowanych do własnych predyspozycji kołach zainteresowań, w tym  w warsztatach teatralnych, dziennikarskich czy innych,
 • różnych projektach, konkursach, zawodach,
 • zajęciach z komunikacji interpersonalnej,
 • warsztatach z autoprezentacji,
 • dodatkowych lekcjach matematyki, które umożliwiają zdanie matury na  wymarzonym  poziomie,
 • wycieczkach edukacyjnych do instytucji o charakterze społecznym, kulturalnym,
 • warsztatach filmowych w Centrum Sztuki Filmowej Kosmos w Katowicach,
 • wolontariacie,
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 

Przygotowywani są do:

- zdania matury,

- nauki na studiach: filologicznych (polonistyka, anglistyka), humanistycznych, dziennikarskich,

   pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, prawie, stosunkach międzynarodowych,

   administracji, komunikacji społecznej i innych

 

Zdobywają:

 • pewność siebie,
 • umiejętność swobodnego posługiwania się językiem angielskim,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • wiedzę potrzebną do kontynuowania nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów.

 

Rozszerzenia: język polski, język angielski

 

Przedmiot uzupełniający:  komunikacja społeczna oraz matematyka w praktyce