Jesteś tutaj

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie w roku szkolnym 2023/2024:

Anna Chudyk, przewodnicząca SU - uczennica kl. 3TG
Justyna Paprota, wiceprzewodnicząca SU – kl. 3TG
Gloria Czubaj, wiceprzewodnicząca - kl. 2sj
Igor Myrmus, członek SU - kl. 2TI, odpowiedzialny za sekcję informacyjno-redakcyjną
Michał Holeksa, członek SU - z kl. 3TG, odpowiedzialny za social media i promocję szkoły

Opiekę na Samorządem pełni p. Elżbieta Pawlak.
Rzecznikiem praw ucznia jest p. Błażej Guzy.

 

Działania Samorządu Uczniowskiego zaplanowane na rok 2023/24 (możliwe są modyfikacje uwzględniające zgłaszane pomysły uczniów):

 1. Uaktualnianie gazetek i gablot szkolnych.
 2. Reprezentowanie uczniów podczas akademii i innych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
 3. Udział w akcjach charytatywnych.
 4. Organizacja dni tematycznych.
 5. Międzyklasowe rozgrywki e-sportowe w grze League of Legends.
 6. Szkolne Halloween.
 7. Szkolne Mikołajki.
 8. Pomoc w organizacji kiermaszu świątecznego.
 9. Promowanie wizerunku szkoły za pośrednictwem social mediów.
 10. Stworzenie "skrzynki idei" - miejsca, w którym uczniowie mogą przekazywać swoje pomysły i inicjatywy.
 11. Reaktywacja gazetki szkolnej "Prorok Niecodzienny".
 12. Kontynuacja szczęśliwego numerka i "nietykalności" uczniów w dniu ich urodzin oraz Złotej Karty.
 13. Stworzenie przestrzeni dla uczniów, rozwijających swoje zainteresowania.
 14. Opiniowanie kandydatur uczniów do stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Obrazy: