Jesteś tutaj

Uroczystości

Kalendarz uroczystości oraz imprez
w roku szkolnym 2018/2019

 

Data

Ważne wydarzenia

Odpowiedzialny

01.09.2018

Udział klas w uroczystościach
miejskich z okazji 79. rocznicy wy-buchu II Wojny Światowej oraz Dnia Kombatanta

Klasa wojskowa 2w
mgr J. Stanny

 

03.09.2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkol-nego
2018/2019
Okolicznościowa prelekcja

Wychowawcy klas

mgr M. Wawrzyczek

.09.2018
.05.2019

 

„Sprzątanie Rezerwatów Przyrody”- PTTK

dr M. Bogunia, mgr B. Guzy
szkolne koło PTTK

.09.2018

Rajd PTTK „Pożegnanie Lata”

mgr B. Guzy

szkolne koło PTTK

18 - 25.09.2018

Polsko – niemiecka wymiana młodzieży – wyjazd do Cochem.

mgr M. Rychlik

mgr M. Gross

15.10.2018

 

Dzień Edukacji Narodowej

Akademia
kl. 2TL
mgr R. Brańka,
mgr J. Pawlak

 

8.11.2018

 

 

 

 

 

Narodowe Święto Niepodległości

Akademia połączona z ślu-bowaniem klasy 1w
kl. 1w
chorąży I. Wiewióra
mgr K. Broda
mgr E. Pawlak
mgr M. Wawrzyczek

 

Udział klasy 2w obchodach miejskich -
mgr J. Stanny
chorąży I. Wiewióra

 

07.12.2018

 

 

IV Szybińska Noc Planszówek

mgr A. Huczała
mgr B. Romanowska
mgr M. Romanowski
mgr B. Guzy
mgr D. Szymanek
mgr  inż. K. Kuchejda
mgr B. Szlachta

05.12.2018

Świąteczny Kiermasz Szkolny

mgr U. Żurawska,
mgr M. Grygierek,
mgr M. Gross,  
T. Kumor - Bednarczyk
wychowawcy klas

21.12.2018

Boże Narodzenie

Program okolicznościowy
w auli grupa międzyklasowa
mgr T. Jagiełło
ks. R. Stwora
ks. T. Chudecki

08.02.2019

Polonez na Rynku

mgr B. Romanowska
i wychowawcy klas maturalnych

10.02.2019

Studniówki klas maturalnych  LO i T

Wychowawcy klas maturalnych

11.03.2019

Trzy Odsłony Kultury

mgr J. Pawlak
mgr M. Romanowski
K. Owczarzy

03.2019

 

IV Szybińskie Spotkania z Kulturą

mgr E. Pawlak
mgr M. Wawrzyczek
mgr D. Olszar
mgr B. Guzy
mgr T. Jagiełło

24-25.04.2019

 

 

 

 

 

 

Dni otwarte szkoły

mgr K. Broda
mgr T. Kumor
chorąży I. Wiewióra
mgr K. Gaś
mgr I. Buchcik
mgr D. Szymanek
mgr M. Rychlik
mgr J. Suchy
mgr H. Kuś
mgr U. Żurawska
mgr M. Grygierek
mgr M. Gross
mgr R. Brańka
mgr A. Ptak
mgr J. Stanny
mgr K. Brańka
mgr A. Lehrich
mgr B. Romanowska
mgr D.Olszar
mgr J. Bidzińska

21.03.2019

 

Koncert Wiosenny

mgr Janusz Pawlak
mgr E. Pawlak
mgr M. Gross
mgr E. Dadej
mgr M. Romanowski

09. - 16.04.2019

Polsko – niemiecka wymiana młodzieży – przyjazd młodzieży z Cochem.

mgr M. Rychlik
mgr M. Gross
mgr A. Czendlik - Ochman

26.04.2019

Pożegnanie absolwentów klas maturalnych

Program artystyczny -
kl.1aTI
mgr K. Gaś
mgr E. Pawlak
mgr M. Wawrzyczek
samorząd szkolny

26.04.2019

 

Święto Konstytucji 3 Maja – apele klas

 

Program artystyczny -
kl.1aTI
mgr K. Gaś
mgr E. Pawlak
mgr M. Wawrzyczek
samorząd szkolny

Udział w uroczystościach miejskich kl. 1w
chorąży I. Wiewióra
mgr K. Broda

.05.2019

Rajd PTTK –Powitanie wiosny

mgr Błażej Guzy

Koło PTTK

29.05.2019r

Warsztaty dla gimnazjalistów

 

03.06.2019 - 06.06.2019

Eco Project

mgr A. Klus,
mgr B. Romanowska,         
mgr B. Szwed
Nauczyciele j. angielskiego:
E. Dadej; I. Bielesz;
K. Kozieł – Brudny;
A. Huczała; B. Szlachta;

05.06.2019

Dzień Szybiniaka – dzień sportu połączony z piknikiem

mgr E. Pawlak
Samorząd Szkolny  
Rada Rodziców
chorąży I. Wiewióra
mgr U. Żurawska
mag T. Kumor
mgr K. Gaś
mgr I. Buchcik
mgr J. Puczok
mgr K. Owczarzy
mgr M. Twardowska
mgr M. Gross
wychowawcy klas

21.06.2019

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Program artystyczny:
kl. 1 TL
mgr D. Szymanek
mgr J. Bidzińska