Jesteś tutaj

Program „Za Życiem”

W związku z podpisaniem porozumienia z MEiN na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,  
w latach 2022 – 2026, nasza szkoła realizuje zadanie polegające na zapewnieniu przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży – zadanie 1.5 Programu: „Pomoc uczennicom w ciąży”. W internacie szkolnym zapewni się i utrzyma dwa miejsca, w dwóch oddzielnych pokojach, dla uczennic w ciąży.

 W 2022 r. środki finansowe na organizację 2 pokoi wynoszą 10 000 zł, a w kolejnych latach na utrzymanie tych pokoi zaplanowana jest kwota 800 zł.  

Całkowita kwota dotacji celowej wynosi 3 026 628 zł.