Jesteś tutaj

Wojskowa

Uczniowie klasy WOJSKOWEJ

Uczestniczą w:

 • zajęciach z przysposobienia wojskowego,
 • treningach samoobrony (aikido),
 • ćwiczeniach musztry,
 • różnych zajęciach terenowych,
 • zajęciach na poligonie wojskowym,
 • obozach szkoleniowych,
 • zajęciach strzeleckich,
 • warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • wycieczkach do jednostek wojskowych, Wydziałów Zarządzania Kryzysowego,
  Policji, itp.,
 • konkurencjach sportowych,
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Przygotowywani są do:

 • zdania matury,
 • podjęcia studiów w szkołach mundurowych, np. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i AWF.

Zdobywają:

 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji,
 • sprawność organizacyjną,
 • pewność siebie,
 • umiejętności wojskowe,
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • sprawność fizyczną,
 • wiedzę potrzebną do kontynuowania nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Rozszerzenia: matematyka, j. angielski, chemia.

Przedmioty uzupełniające: przysposobienie wojskowe z musztrą,

                                          elementy samoobrony.