Jesteś tutaj

Alkoholowy zespół płodowy .

23 i 27 kwietnia w klasach  2w, 3wp, 3TPp, 2Tp, 3 TIp  pani Mariola Twardowska przeprowadziła zajęcia profilaktyczne na temat „FAS”  czyli płodowego zespołu alkoholowego.               Na zajęciach wyjaśniono jakie są przyczyny oraz oznaki świadczące o chorobie, omówiono spektrum alkoholowych zaburzeń płodu w okresie prenatalnym oraz wady wrodzone obejmujące cechy fizyczne, neurologiczne i behawioralne.  Zwrócono uwagę na perspektywy życia dziecka z tym zespołem.