Jesteś tutaj

Informacja o jakości powietrza w województwie śląskim

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach GIOŚ w oparciu o dane uzyskane w ramach Śląskiego Monitoringu Powietrza informuje, że w dniu 15.11.2023 r. nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3) oraz 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz wartości ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

W dniu 16.11.2023 r. jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra* i bardzo dobra*; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu bez ograniczeń, lokalnie w części środkowej województwa umiarkowana*; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu..

Pełna treść powiadomienia do pobrania w załączniku poniżej.

Do pobrania: