Jesteś tutaj

Medialna

Uczniowie klasy MEDIALNEJ:

Uczestniczą w:

 • zajęciach dziennikarskich organizowanych w szkole oraz poza nią, prowadzonych przez zawodowych dziennikarzy,
 • zajęciach grafiki komputerowej,
 • wyjściach do teatrów w Katowicach i w Krakowie,
 • pracach redakcji „Proroka Niecodziennego” – najlepszej gazetki szkolnej w województwie śląskim,
 • warsztatach filmowych w Centrum Sztuki Filmowej Kosmos w Katowicach,
 • wycieczkach edukacyjnych do różnych instytucji naukowych i samorządowych,
 • spotkaniach z ciekawymi ludźmi świata kultury i polityki,
 • konfrontacjach teatralnych,
 • debatach na interesujące Cię tematy,
 • konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Przygotowywani są do:

 • zdania matury,
 • kontynuowania nauki na studiach: dziennikarskich, pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, artystycznych oraz na wszelkich kierunkach humanistycznych, a także na filologii angielskiej.

 
Zdobywają:

 • umiejętność czytania przepisów prawa i załatwiania różnych spraw w urzędach
 • umiejętność tworzenia i obróbki obrazów rastrowych i wektorowych, komputerowego przygotowania do druku (DTP) oraz przetwarzania informacji multimedialnej w Internecie,
 • pewność siebie
 • umiejętność wystąpień publicznych
 • umiejętność pracy zespołowej
 • wiedzę potrzebną do kontynuowania nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów

 
Rozszerzenia: j. polski, j. angielski, wos
Przedmiot uzupełniający: elementy grafiki komputerowej