Jesteś tutaj

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

W dniu 18.11.2021 r. uczniowie klasy 1 w i 1sj brali udział w 5 godzinnym  szkoleniu  z pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie prowadziła Pani Anna Paluch , przedstawiciel firmy  Medres z Zabrza  , ratownik medyczny oraz instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej.  Celem szkolenia było przygotowanie uczniów do prawidłowego udzielania pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Uczestnicy poznali zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED, zaopatrywania urazów, postępowania w przypadku wypadku komunikacyjnego oraz postępowania w wybranych stanach zagrożenia życia. Zajęcia odbywały się w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznego pokazu . Na zakończenie szkolenia został przeprowadzony test , który wyłonił szkolny zespół pierwszej pomocy przedmedycznej . Uczniowie tworzący zespół wezmą udział w profesjonalnym 8 godzinnym szkoleniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie.