Jesteś tutaj

Posłowie w "Szybinie"

Szkoła powinna być miejscem, w którym nie tylko przekazuje się książkową wiedzę o kształtowaniu życia społecznego, ale również, w miarę możliwości, miejscem, w którym spotyka się ludzi, posiadających realny wpływ na formowanie obowiązujących nas wszystkich przepisów prawa. W lutym tego roku udało się ten postulat zrealizować w naszej szkole. Na auli gościliśmy bowiem posła Parlamentu Europejskiego dr. Jana Olbrychta (7 lutego) i posła Sejmu RP Stanisława Szweda (17 lutego).

Poseł dr. Jan Olbrycht opowiadał zarówno o potrzebie integracji europejskiej, jak również o trudnościach, z którymi spotyka się jednocząca się Europa. Być może nie każdy z nas, na przykład, zdawał sobie sprawę, że Grecja może zablokować w przyszłości  członkostwo w UE Macedonii, jeżeli ta nie zmieni nazwy swojego państwa. Poza tym część wykładu poświęcona była funkcjonowaniu instytucji unijnych, w tym Parlamentu Europejskiego i frakcji politycznych w nim istniejących. Młodzież pytała o perspektywy dalszej integracji, tudzież dezintegracji, zwłaszcza w kontekście polityki Wielkiej Brytanii. Pojawił się również wątek sytuacji na Ukrainie oraz problem stosunku Unii do regulacji kwestii obyczajowych. Poseł Olbrycht podkreślił, że to przede wszystkim sami Ukraińcy muszą podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Natomiast w sprawach obyczajowych Unia nie powinna się wypowiadać, pozostawiając tą problematykę jurysdykcji  państw.

Z kolei poseł Stanisław Szwed poświęcił swój wykład polskiemu parlamentaryzmowi, zwracając szczególną uwagę na zadania, które powinien wykonywać każdy parlamentarzysta. Uczniowie z jednej strony mogli więc przypomnieć sobie jakimi narzędziami  posługują się posłowie realizując swój mandat (inicjatywy ustawodawcze, interpelacje, zapytania, komisje sejmowe, dyżury poselskie itd.). Z drugiej strony mogli zauważyć, że poseł, który rzetelnie chce wykonywać swój mandat ma co robić. W kontekście prac ustawodawczych Ewelina Lewicka podniosła problem nowych rozwiązań emerytalnych i związanych z tym tematem perspektyw ludzi młodych. Poseł odpowiadając  na to pytanie, zwrócił uwagę na potrzebę polityki prorodzinnej, która może nas uratować przed zapaścią demograficzną i w konsekwencji problemami przyszłych emerytów. Odnosząc się do tego wątku Agata Bruchajzer zaapelowała, aby politycy przeszli od słów do czynów, stwarzając młodym rodzinom odpowiednie warunki rozwoju.

Oba spotkania przeznaczone były przede wszystkim dla uczniów klas społeczno-prawnych, aby mieli oni okazję do słuchania i rozmawiania o rzeczach, którymi prawdopodobnie w przyszłości będą się zajmować.