Jesteś tutaj

Praktyki zagraniczne Leonardo da Vinci 2012-2013

PRAKTYKI W AUSTRII

Od 1 grudnia 2012 roku Szkoła realizuje projekt Leonardo da Vinci pt. EURO-IT EXPERT – training students abroad gives broad perspectives and opens minds. W ramach projektu 9 uczniów Technikum Informatycznego odbędzie 2-tygodniową praktykę zawodową w austriackich firmach komputerowych i informatycznych. Poza tym uczniowie zwiedzą Dolinę Wachau, opactwo Melk oraz stolicę kraju-Wiedeń.

Po serii testów z języka angielskiego i niemieckiego, teście kompetencji informatycznych oraz rozmowach kwalifikacyjnych w językach angielskim i niemieckim do udziału w projekcie zakwalifikowali się (w kolejności alfabetycznej) :

  1. Białkowski Denis
  2. Faruga Dariusz
  3. Heller Dawid
  4. Iwaniuk Sylwia
  5. Kopeć Magda
  6. Kubeczek Dawid
  7. Matloch Tomasz
  8. Wojciech Mazur
  9. Pytel Kamil

Od początku stycznia grupa szczęśliwców uczestniczy w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, niemieckiego, kompetencji interpersonalnych, komputerowych, zajęć kulturowych oraz z zakresu bhp. Zajęcia te mają na celu wyposażenie stażystów w umiejętności niezbędne do odbycia praktyk zawodowych za granicą. Dotychczas nasi uczniowie odbywali praktyki zawodowe w firmach naszego powiatu. Tym razem stoją przed ogromną szansą odbycia stażu zagranicznego w firmach komputerowych Dolnej Austrii. Doświadczenie zawodowe zdobyte w projekcie zwiększy w przyszłości szanse młodzieży na rynku pracy. Koordynatorkami projektu są Agnieszka Huczała i Barbara Szlachta.

Obrazy: